Konference om læsevanskeligheder

11. februar 2009

"Ord 09" er navnet på en tværgående konference om læsevanskeligheder, som bl.a. 3F og Undervisningsministeriet står bag. 

Konferencen "Ord 09" om læsevanskeligheder er en konference, der sætter fokus på aktuel viden fra forsknings- og praksisinitiativer vedrørende læsevanskeligheder blandt børn, unge og voksne.

Emnerne bliver præsenteret på konferencen af danske og internationale forskere og praktikere i form af hovedoplæg i plenum, workshops og symposier. Der lægges op til udveksling af erfaringer og diskussion om, hvordan uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet kan indrettes, så personer med læsevanskeligheder i højere grad kan inkluderes og fastholdes. 

Målgruppen for konferencen er alle lærere, planlæggere og administratorer i uddannelsesverdenen, der har med læsesvage eller ordblinde elever/ kursister at gøre, samt forskere, politikere og andre med interesse for området.

Konferencen "Ord 09" om læsevanskeligheder afholdes den 19.-20. august 2009 på Københavns Kulturcenter.

Tilmelding sker på hjemmesiden www.ord09.dk, hvor du også kan læse mere om konferenceprogrammet, oplægsholdere, temaer etc.  


- TUR

facebook twitter