Ord- og regneværksteder er til stort gavn

6. juli 2009

Et fireårigt forsøg med ord- og regneværksteder på erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner, har vist sig at være en succes.

Henover en periode på fire år har en række erhvervsrettede voksenuddannelsesinstitutioner gennemført et forsøg med etablering af ord- og regneværksteder. Formålet har været at forbedre kortuddannede voksnes muligheder for at gennemføre en arbejdsmarkedsuddannelse eller en erhvervsuddannelse.

Projektet er netop afsluttet og en evaluering af ordningen konkluderer, at værkstederne gør en positiv forskel for deltagerne. I lyset af dette ønsker samtlige ni skoler, der har deltaget i projektet i de sidste to år, at ordningen bliver permanent.

Ord- og regneværkstederne er blevet etableret som fysiske enheder på skolerne, hvor der er tilknyttet en eller flere lærere, der kan yde støtte i læsning, skrivning, regning og matematik på ad hoc-basis, når deltagere i erhvervsrettet voksenuddannelse har behov for det.

Projektet, der blev sat i værk i 2005, fik en langsom opstart, men efterhånden kom der gang i værkstederne.  I 2008 var der registreret 1.100 brugere i alt, hvoraf tre fjerdedele kom fra AMU. De fleste brugere har været mænd mellem 25 og 54 år med 9. Eller 10. klasse som højeste uddannelse. En fjerdedel af værkstedsbrugerne var tosproget.

Dér, hvor projektet har haft størst succes, er der, hvor uddannelsesstederne har screenet deltagerne med henblik på at afdække deres læse- skrive- og regnefærdigheder. Dette har været med til at nedbryde tabuer omkring det at have problemer med at læse og regne og skabt mere åbenhed omkring projektet.

Læs mere om ord- og regneværksteder på undervisningsministeriets hjemmeside klik her

- TUR

facebook twitter