Praktikpladspræmie til virksomheder

23. juni 2009

Ny politisk aftale giver virksomheder praktikpladspræmie på op til 16.000 kr. per lærling.

En ny politisk aftale om en såkaldt praktikpladspakke, der skal medvirke til at skaffe flere praktikpladser, indebærer blandt andet, at der fra 1. juni gives et tilskud til virksomheden på i alt op til 16.000 kr. per lærling.

Aftalen om den nye praktikpladspakke er vedtaget i lyset af finanskrisens negative påvirkning på praktikpladssituationen, hvor der indgås langt færre uddannelsesaftaler end for blot et år siden.

Fra september 2008 til februar 2009 er der indgået i alt 13.240 uddannelsesaftaler, hvilket er 3.652 færre aftaler sammenlignet med samme periode for et år siden. Dette svarer til et fald på 22 procent. Samtidig er antallet af praktikpladssøgende elever steget med 33 procent ved udgangen af april, hvilket betyder, at der nu er mere end 5.000 praktiskpladssøgende elever.

Målet med den nye praktikpladspræmie er, at få virksomheder til at tage lærlinge ind, selvom det kan være svært at forudse, hvordan indtjeningen vil være i fremtiden.

- Aftalen er første skridt af en samlet strategi, der skal afbøde de værste virkninger af finanskrisen på erhvervsuddannelserne. Der gives nu en og meget mærkbar præmie på 2.000 kr. per måned i prøveperioden og 10.000 kr. ved indgåelse af en praktiskaftale. Det hjælper virksomhederne med det indledende besvær, der altid er ved en nyansættelse, siger undervisningsminister Bertel Harder.

Det er kun aftaler, der underskrives efter 1. juni 2009, der kan få de nye præmier, uanset om eleven starter efter 1. juni. Konkret består præmieordningen dels af en månedlig præmie på 2.000 kr. i prøvetiden, dvs. 6.000 kr., såfremt elev fastholdes i alle prøvetidens tre måneder, dels af en bonus på 10.000 kr., når prøvetiden afsluttes med fastansættelse.

- Nu gælder det om, at alle parter værner om erhvervsuddannelserne. Det er vejen frem, for ellers går uddannelserne jo helt i stå, og det må ikke ske, afslutter Bertel Harder.

Ordningen er foreløbig tidsbegrænset til og med 2010.

 

- TUR

facebook twitter