Tilsyn med godkendelser

11. juni 2009

Færdselsstyrelsen igangsætter nu tilsyn med de skoler, der har godkendelse til at udbyde kvalifikationsuddannelse og efteruddannelse.

På Færdselsstyrelsens hjemmeside kan skolerne få mere at vide om de tilsyn, der iværksættes i forbindelse med kvalifikationsuddannelse og efteruddannelse for bus- og vejgodsområdet.

Til godkendelsen som udbyder af kvalifikationsuddannelse knytter der sig en række vilkår. Det er bl.a. en betingelse for at opretholde godkendelsen, at alle kurser, der er omfattet af godkendelsen, og som udbydes af uddannelsescentret, offentliggøres på uddannelsescentrets hjemmeside med angivelse af afholdelsessted samt dato og tidspunkt for afholdelse.

Dette og mange andre ting vil Færdselsstyrelsen nu starte op med at føre tilsyn med.

Målsætningen med Færdselsstyrelsens tilsyn med de godkendte uddannelsescentre er at sikre, at nuværende og kommende chauffører får en kvalifikationsuddannelse, der har fokus på at højne færdselssikkerheden og forbedre miljøet. Derudover skal tiltaget bidrage til at sikre en ensartethed i gennemførelse af tilsyn.


- TUR

facebook twitter