Nye vilkår for AMU-udbud

19. maj 2009

En ny aftale om AMU-udbud og etablering VEU-centre skal sikre kvalitet i efteruddannelsesindsatsen.

Regeringen har indgået aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om gennemførelse af en ny AMU-udbudsrunde og etablering af VEU-centre.

En ny AMU-udbudsrunde har til formål at øge kvaliteten og fagligheden i uddannelserne. Derfor skal runden sikre, at udbuddet placeres på institutioner, der har fokus på AMU-indsatsen og samtidig kan dokumentere solid voksenpædagogisk erfaring og erfaring i forhold til erhvervsrettede uddannelser.

- Det er særligt vigtigt i disse krisetider, hvor der er øget behov for kvalificeret arbejdskraft, at vi har høj kvalitet og prioritering af AMU-indsatsen. Det er derfor et vigtigt skridt, at vi har indgået denne aftale, så vi kan ruste os bedre til at imødegå krisen, siger undervisningsminister Bertel Haarder.

Udbudsrunden påbegyndes i juni. Med forholdsvis kort frist; fra den 8. til den 17. juni, skal AMU-udbydere søge om det kursusudbud, de ønsker at blive godkendt til. Efteruddannelsesudvalgene vil blive hørt i processen, men den endelige beslutning om placeringen af udbuddet og vilkårene herfor fastlægges i ministeriet. Ministeriet giver besked om de endelige godkendelser i august.

Som et led i den nye aftale vil udbudsretten være fulgt af en udbudspligt, som dog skal præciseres endeligt. Ministeriet arbejder endvidere efter at tildele udbyderne geografiske udbudsområder for hver af kompetencebeskrivelserne (FKB). Dette vil dog være beskrevet nærmere, når ministeriet sender materiale ud.

Udover gennemførelsen af en AMU-udbudsrunde skal der etableres 8-14 VEU-centre. Alle udbydere af AMU skal tilknyttes ét VEU-center, hvis funktion placeres hos udvalgte eksisterende AMU-udbydere. De 8-14 VEU-centre skal hvert dække et geografisk område og tilsammen dække hele landet.

VEU-centrene skal blandt andet sikre, at særligt nye brugere og virksomheder samt virksomheder med komplekse uddannelsesbehov har mulighed for at henvende sig ét sted i forbindelse med at få løst deres uddannelsesbehov. Hermed medvirker centrene til at skabe større overskuelighed på tværs af de offentlige tilbud til ufaglærte og faglærte om erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

VEU-centrene skal yderligere have en koordinerende rolle i forbindelse med virksomheds-opsøgende arbejde, markedsføring og behovsafdækning m.v.

Det nye AMU-udbud og VEU-centrene forventes igangsat pr. 1. januar 2010.

 

- TUR

 

facebook twitter