TUR appellerer til skolerne: Udnyt kapaciteten fuldt ud!

26. marts 2009

De faldende godsmængder og deraf stigende ledighed i transportbranchen betyder, at flere transportmedarbejdere søger opkvalificering gennem AMU-systemet.

Den stigende efterspørgsel på efteruddannelse fordrer nyprioritering på de skoler, der udbyder AMU-kurser. Transporterhvervets UddannelsesRåd (TUR) sender derfor en opfordring til alle de skoler, der udbyder AMU-kurser til transportområdet, om at udnytte deres kapacitet fuldt ud.

TUR opfordrer bl.a. skolerne til at køre 2-holdsskift, udbyde kurser både aften og weekend, samt benytte ledig kapacitet på andre skoler eller på virksomheder. TUR peger tillige på muligheden for at ansætte erfarne medarbejdere fra erhvervet som undervisere, og tilbyder samtidig at oprette de nødvendige faglæreruddannelser for opkvalificering af nye undervisere.

TUR anmoder i samme omgang skolerne om at oplyse TUR om aktuelle initiativer, der på de enkelte skoler bliver iværksat for at imødekomme branchens behov.

- TUR

facebook twitter