Bonus til virksomheder

10. november 2009

50.000 kr. for hver ny praktikplads. Det er et af resultaterne af det netop indgåede forlig om globaliseringspuljen til forskning og uddannelse. Og der er stort behov for den økonomiske førstehjælp. Det viser de seneste praktikpladstal fra Undervisningsministeriet.

Forliget om globaliseringspuljen er netop faldet på plads. Det betyder en kontant bonus til virksomhederne på op til 50.000 kr. for hver ny praktikplads, hvilket skal være med til at skaffe 5.000 nye praktikpladser i 2010. Præmien udbetales som 6.000 kr. pr. måned i 3 måneder - svarende til 67 procent af elevens løn i prøvetiden. Derefter får virksomheden en bonus på 16.000 kr. efter 4 måneder og igen efter 7 måneder. Den nye bonus træder i kraft fra d. 5/11 2009 og frem til udgangen af 2010. Derudover giver globaliseringspuljen bl.a. et økonomisk løft til erhvervsuddannelserne på 430 millioner kr. fordelt over 3 år - bl.a. til særlige grundforløb, bedre skolemiljø, mentorordninger og frafaldsbekæmpelse.

Og midlerne falder på et tørt sted. Dette ses bl.a. i form af, at antallet af unge, der søger praktikplads, stadig er stigende, mens virksomhederne ligeledes stadig er tilbageholdende med at indgå nye uddannelsesaftaler. Det gør sig gældende for stort set samtlige erhvervsuddannelser - også for transportuddannelserne. De seneste praktikpladstal viser nemlig, at der inden for transport og logistik i perioden ultimo august 2009 er indgået 8 % færre uddannelsesaftaler i forhold til året tidligere. I samme periode er der sket en stigning på 151 % i antallet af praktikpladssøgende inden for transport- og logistikområdet.

Praktikpladsstatistikken for august 2009 viser følgende hovedtendenser:

  • Indgåede uddannelsesaftaler til dato
  • Inden for transport og logistik er der i 2009 til og med ultimo august indgået 822 uddannelsesaftaler. Det er et fald på 8 % i forhold til august 2008.
  • På hele EUD-området er der i samme periode indgået 18.876. Det er et fald på 24 % i forhold til sidste år.

Igangværende uddannelsesaftaler

  • Inden for transport og logistik var der registreret 1.762 igangværende uddannelsesaftaler ved udgangen af august 2009. Det er et fald på 177 uddannelsesaftaler eller 9 % i forhold til samme tidspunkt sidste år, hvor der var registreret 1.939 aftaler.
  • På hele EUD-området var 60.553 igangværende uddannelsesaftaler opgjort den 31. august 2009. Det er et fald på 7.579 aftaler eller 11 % i forhold til samme tidspunkt sidste år.

Praktikpladssøgende

  • På transport- og logistikområdet var der 206 elever registreret pr. 31. august 2009. Det er en stigning på 151 % i forhold til samme periode sidste år, hvor der var registreret 82 praktikpladssøgende.
  • På hele EUD-området var der 5.379 praktikpladssøgende elever i alt ultimo august 2009. Det er en stigning på 2.247 elever eller 72 % i forhold til samme tidspunkt sidste år.

Skolepraktikelever

  • Inden for transport og logistik var der ved udgangen af august 2009 101 elever i skolepraktik. Det er en stigning på 77 elever eller 321 % i forhold til samme periode sidste år.
  • På hele EUD-området var der 2.591 elever i skolepraktik ultimo august 2009. Det er en stigning på 1.102 elever eller 74 % i forhold til samme tidspunkt sidste år.


Læs mere og se hele statistikken på Undervisningsministeriets hjemmeside - klik her

Læs også mere om fordelingen af globaliseringspuljen på Undervisningsministeriets hjemmeside - klik her

 - TUR
 

facebook twitter