Ingen ventelister på den obligatoriske efteruddannelse

19. november 2009

Et par måneder efter ikrafttrædelsen af efteruddannelseskravet inden for godsområdet, er meldingen fra tre af landets transportskoler klar: "Vi lever fuldt ud op til efterspørgslen".

Den 10. september 2009 trådte EU's krav om obligatorisk efteruddannelse i kraft. Frem mod deadline forventedes der en massiv efterspørgsel og dermed også lange ventelister på kurserne landet over. Det er nemlig rundt regnet 75.000 chauffører, der skal en tur tilbage på skolebænken henover de næste fem år. Men har skolerne haft kapacitet til at løfte denne store opgave? TUR har nu et par måneder efter startskuddet forhørt sig på tre af landets store transportskoler for at tegne et overordnet billede af den nuværende situation.

AMU Fyn - vi opretter ekstra hold
Hos AMU Fyn i Odense er der ingen ventelister. Skolen følger med efterspørgslen hele tiden og opretter ekstra hold efter behov. "Godschaufførerne begynder for alvor at reagere på kravet om efteruddannelse nu, og vi er klar. Vi kører med alle hold og opretter ekstra, hvis der er behov for det ", fortæller Erik Balshøj, der er uddannelseschef på AMU Fyn. Her har man ansat 10 nye faglærere, indkøbt nye lastbiler og været på besøg hos samtlige vognmænd på Fyn. Derudover har skolen indgået samarbejdsaftaler med UC Fyn og Cramers Køreskole for at i fælles front at kunne modtage alle, der ønsker efteruddannelse. På Fyn er man dermed godt rustet til at stå for den obligatoriske efteruddannelse.

AMU Syd - vi har ingen ventelister
På AMU Syd er der heller ingen snak om ventelister - tværtimod. Som uddannelseschef Jens Odgaard formulerer det: "Lad mig sige det på den her måde, vi har kun haft et enkelt hold fyldt op." Transportskolen i Kolding kørte de første kurser umiddelbart efter den 10. september, hvor man stod klar med veluddannede faglærere og nyindkøbt materiel. Siden er der blevet gennemført samlet 3 kurser inden for godsområdet.  AMU Syd har tydeligvis været i stand til at imødekomme efterspørgslen, der dog har været noget lavere end forventet. Det til trods for, at man også her har gjort meget for at sprede budskabet om efteruddannelsen via pjecer og informationsmøder.

Jens Odgaard forventer, at efterspørgslen på kurserne vil stige hen mod juni 2010, hvor de første tidsfrister i indfasningsordningen udløber: "Vi er klar til at modtage de kursister, der måtte være. Men jeg er bange for, at vi kommer til at aflyse flere hold", fortæller han. 

AMU Nordjylland - vi kan sagtens følge med efterspørgslen
Når vi bevæger os længere nordpå til AMU Nordjylland, er situationen ikke meget anderledes. Her er der heller ingen meldinger om lange ventelister. Dog synes efterspørgslen at være større end hos AMU Syd, og man har ikke været nødt til at aflyse hold pga. manglende tilmeldinger. "Jeg har ikke hørt noget om nogen ventelister, og vi opretter ekstra hold, når der er behov for det", fortæller Mogens Davidsen, der er faglærer på AMU Nordjylland. Skolen, der siden den 10. september har gennemført to hold, har tre planlagte hold i december og fem i de første to måneder af 2010. Også her har man indkøbt nye lastbiler til undervisningen af de mange chauffører, der skal gennemgå efteruddannelsen.

Ved en hurtig rundspørge er der altså ikke noget, der tyder på andet end, at landets transportskoler i høj grad har kapacitet til at løfte opgaven i forbindelse med den obligatoriske efteruddannelse. "Vi ser her resultatet af et flot stykke arbejde i både den forberedende og indledende fase i forbindelse med efteruddannelsen. Meget tyder altså på, at chaufførerne kan få deres efteruddannelse uden at skulle vente på den", fortæller TURs sekretariatschef Hans Christiansen. 

Obligatorisk efteruddannelse
Den 10. september 2009 trådte EU-bekendtgørelsen om kvalifikationskrav på godsområdet i kraft. EU-direktivet betyder, at alle erhvervschauffører skal gennemføre 5 dages efteruddannelse hvert 5. år. Indholdet er i hovedtræk repetition af grunduddannelsen med vægt på færdselssikkerhed og energirigtig kørsel.

-TUR


 

facebook twitter