Udkast til ny EUD bekendtgørelse

19. november 2009

Udkast til ny bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik er nu lagt på høringsportalen.

Udkastet til den nye EUD bekendtgørelse er nu lagt på høringsportalen med frist til den 2. december 2009 og ikrafttrædelse pr. den 15. december 2009.

I forhold til den gældende bekendtgørelse er der i udkastet til den nye bekendtgørelse især følgende ændringer:

  • Kravet om besiddelse af gyldige kørekort og certifikater for at kunne indstilles til afsluttende prøver præciseres (§ 5).
  • I bilagene for alle 7 uddannelser indsættes bestemmelser om godskrivning for dele af uddannelserne på grundlag af allerede opnåede kvalifikationer (i bilagenes afsnit 2).
  • I lufthavnsuddannelsens trin 2 (lufthavnsoperatør) oprettes følgende nye specialer: Bagage, cargo, aircraft servicing, airport service, brand og redning, fuel, cleaning, ground handling og rampe service.

Download udkastet til den nye EUD-bekendtgørelse på Høringsportalen - klik her.

-TUR

 

facebook twitter