De første kørsels- og lagerdisponenter flyver fra reden

2. oktober 2009

Efter et års uddannelse er landets første faglærte kørsels- og lagerdisponenter endelig udklækket. Det var et forventningsfuldt hold, der blev fejret på EUC Lillebælt i Fredericia, da alle seks bestod den afsluttende prøve med de højeste karakterer på skalaen.

En solrig formiddag i Fredericia stod i eksamensnervøsitetens tegn. Men der var ingen grund til nerver, for­tæller Peter Hassert, underviser og koordinator på Trin 3 - et navn som uddannelsen også går under. "De klarede sig virkelig flot. Alle seks demonstrerede både det høje ambitionsniveau og den ihærdige arbejdsvillighed de har udvist gennem hele forløbet".

Det lille hold på seks deltagere kan med rette kalde sig pionerer inden for transportbranchen. Med afslut­ningen af Trin 3 er de nu Danmarks første faglærte kørsels- og lagerdisponenter med papir på deres kvalifi­kationer. Gennem uddannelsen har de bl.a. haft om emner som konflikthåndtering, arbejdsmarkedslov­givning, kvalitetsstyring, arbejdsmiljø og virksomhedsøkonomi.

Inspektør Lasse Kaasgaard var naturligvis også til stede efter den afsluttende prøve for at ønske pionererne tillykke med deres flotte præstationer. "De er stolte, og det kan de med god grund være. De har taget et stort ansvar for deres læring, og de har klaret det imponerende godt. Der er ingen tvivl om, at de har, hvad der skal til, for at de nu kan arbejde med styring og ledelse af transporter eller lagre, afhængigt af den linje de har valgt", fortæller Lasse Kaas­gaard.

Fremtiden som faglært disponent
"Nogle af deltagerne har taget uddannelsen med henblik på at udvikle sig i deres nuværende arbejde og for at få flere spændende arbejdsopgaver, som f.eks. at blive inddraget i faglige projekter. Andre vil bruge uddannelsen som en platform til at foretage et skifte i karrieren og søge over som f.eks. disponent, kørselsleder, lagerchef eller logistikchef - alt efter ambitionsniveau og ønsker for fremtiden", fortæller Peter Hassert. 

Tre af deltagerne på Trin 3 har allerede oplevet, hvordan de ting, de har lært, kan blive inddraget i deres daglige arbejde. Kim Kruse, Rolf Mikkelsen og Anders-Peter á Grømma fra Post Danmark udarbejdede i fællesskab en chaufførhåndbog som et led i uddannelsen. Håndbogen har de allerede været i København og præsentere for ledelsen.

"Chaufførhåndbogen er lavet som er opslagsværk til chaufførerne i Post Danmark omkring praktiske emner, de kan have brug for i deres daglige arbejde. Det var et rigtigt spændende og konkret projekt, som vi kan bruge fremadrettet i vores job", fortæller Rolf Mikkelsen.

Om sit personlige udbytte af uddannelsen, fortæller Rolf Mikkelsen: "Jeg har lært meget, som jeg kan bruge i min stilling som kørselsdisponent. Specielt fagene kommunikation og ledelse er brugbare værktøjer, der har lært mig, hvordan jeg bedre kan løse de opgaver, jeg bliver stillet over for i min dagligdag".

Hvem kan gå på Trin 3?
Hvis man har et svendebrev inden for enten lager, vejgods, bus, eller post, kan man starte direkte på uddannelsen som kørsels- eller lagerdisponent. Har man ikke svendebrev, men er en erfaren medarbejder, kan man via det, der kaldes Meritvejen, få merit for de kompetencer man har, og på den måde få adgang til uddannelsen.

Uddannelsen som faglært kørsels- eller lagerdisponent varer et år og indebærer 15 uger på skole. Resten af tiden er man i praktik på sin arbejdsplads, hvor man udfører sit normale arbejde.

Har man mere blod på tanden efter at have afsluttet Trin 3, er uddannelsen adgangsgivende til uddannelsen som logistikøkonom samt til den videregående merkonomuddannelse i International Transport og Logistik.

Læs mere om Trin 3 her 

-TUR

facebook twitter