Køreprøver påvirkes af klimatopmøde COP 15

23. oktober 2009

Frygten for, at det kommende klimatopmøde i København vil påvirke afviklingen af køreprøver, viser sig ikke at være helt ubegrundet.

Transportbranchen og uddannelsessystemet har frygtet, at det kommende klimatopmøde vil komme til at påvirke afviklingen af køreprøver til skade for erhvervet og skolernes mulighed for planlægning af uddannelse. Det bekræftes nu, at denne frygt ikke har været helt ubegrundet.

Transporterhvervets UddannelsesRåd (TUR) skrev oprindeligt til Justitsministeren den 20. august, at tilgangen til erhvervet berøres kraftigt, når der på grund af store ressourcekrævende opgaver for politiet ikke er jævn tilgang til teori- og køreprøver.  Hertil svarede Justitsministeriet den 19. oktober, at det er Rigspolitiets målsætning, at ventetiden på køreprøver maksimalt skal være 14 kontordage.

Nu meddeler Rigspolitiet flg., "at der må forventes et reduceret udbud af køreprøver under afviklingen af COP 15 i perioden fra d. 7. til den 18. december 2009. Reduktionens omfang vil blive fastlagt af de enkelte politikredse. Nærmere oplysninger om niveauet for køreprøveafvikling under COP 15 kan fås ved henvendelse til politikredsene."

At klimatopmødet således kommer til at påvirke afviklingen af køreprøverne er dermed et faktum. Ganske som forudset af TUR. Branchen forventer derfor, at Rigspolitiets oplysninger står til troende, og at det udelukkende er den varslede periode fra den 7. til den 18. december 2009, som bliver påvirket af det reducerede udbud.

TUR skal derfor opfordre alle skoler til at følge Rigspolitiets anvisning om, at rette nærmere " henvendelse til politikredsene".

­­- TUR

facebook twitter