Ny vejledning til vurdering af elever i grundforløbet

16. september 2009

Undervisningsministeriet har offentliggjort en ny vejledning til skolerne vedrørende bedømmelse af eleverne i forbindelse udstedelse af grundforløbsbevis.

Der er kommet en ny vejledning til lærere på erhvervsuddannelserne, som i forbindelse med udarbejdelse af grundforløbsbeviser skal lave vurderinger af elever på erhvervsuddannelserne. Vejledningens titel er "Vejledning om vurdering af eleverne som grundlag for udstedelse af grundforløbsbevis i erhvervsuddannelserne".

Vejledningen er en konsekvens af fornyelsen af grundforløbet med grundforløbsprøven, og den erstatter den tidligere vejledning fra 2005.

Vejledningen kan hentes på www.retsinformation.dk via dette link - klik her -

- TUR

 

facebook twitter