Vigtig meddelelse om Multitest til skolerne

9. september 2009

TUR minder om, at alle prøver vedrørende kvalifikationsuddannelsen inden for gods overgår til Færdselsstyrelsens Multitest den 10. september 2009.

TUR vil hermed gøre opmærksom på at, alle, der består den praktiske køreprøve til kat C. den 10. september eller senere, skal gennemføre og bestå Færdselsstyrelsens Multitest. Det betyder, at skolerne skal være MEGET opmærksomme, når de bestiller prøver til GK fremover. De to systemer ligner hinanden meget.

TUR beder skolerne om at sætte sig grundigt ind i nedenstående vejledninger, hvis det ikke allerede er sket:

  • Vejledning for prøveafvikling i Multitest i forbindelse med grundlæggende kvalifikationsuddannelse for chauffører
  • Vejledning for den praktiske prøve i lastsikring i forbindelse med grundlæggende kvalifikationsuddannelse for godschauffører
  • Vejledning om individuelle køretimer i forbindelse med grundlæggende kvalifikationsuddannelse for chauffører
  • Vejledning til bekendtgørelse nr. 337 af 28. april 2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejgodstransport

TUR gør endvidere opmærksom på, at man skal være fyldt 21 år inden afslutningen af "Godstransport med lastbil - 6 uger" og Grundlæggende kvalifikationsbevis - lastbil 4 uger".

Spørgsmål til ovenstående kan de rettes til uddannelseskonsulent Ellen Ellehammer ee@tur.dk

 

- TUR

 

facebook twitter