Nyheder

December 2010

30/12 -
TUR ændrer navn
TUR indleder det nye år med at tage navneforandring til Transporterhvervets Uddannelser. Den 1. januar 2011 ændrer TUR navn fra Transporterhverv… Læs mere
23/12 -
Julehilsen fra TUR
TUR ønsker alle samarbejdsparter en rigtig god jul og et godt nytår. Alle TURs medarbejdere vil samtidig takke alle medlemmerne af rådet, branc… Læs mere
15/12 -
Stadig stor mangel på praktikpladser
Tag en ekstra lærling. Sådan lyder budskabet fra Undervisningsministeriet, der i de kommende dage sender breve til samtlige praktikpladsgodkendte … Læs mere
15/12 -
Fjernelse af efteruddannelse er en katastrofe
Hos Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne er man bekymret for konsekvenserne, hvis personer med mellemlang eller videregående uddannelse mister mu… Læs mere
9/12 -
Nye Trin 3 elever fra EUC Lillebælt
EUC Lillebælt har netop taget afsked med endnu et hold lager- og kørselsdisponenter. Endnu et hold Trin 3 elever fra EUC Lillebælt i Fredericia … Læs mere
2/12 -
VEU-Center Østjylland: AMU går en svær tid i møde
Centerrådet for VEU-Center Østjylland forudser en betydelig nedgang i efterspørgslen på efter- og videreuddannelse. Dette som en konsekvens af tak… Læs mere

November 2010

30/11 -
Multitest: Nye vilkår for prøve til kvalifikationsuddannelsen
TURs prøve til kvalifikationsuddannelsen inden for godsområdet tilpasser sig Trafikstyrelsens prøve den 1. december 2010. Dermed gennemfører delta… Læs mere
30/11 -
Kørekortnummer på chaufføruddannelsesbevis
Det danske system beskrives nu på flere sprog for at undgå, at danske chauffører får problemer i udlandet, når der ikke er overensstemmelse mellem… Læs mere
25/11 -
Sunde chauffører
Nyt AMU kursus sætter fokus på den sunde chauffør, hvor kost, arbejdsstillinger, motion og arbejdsbevægelsers indflydelse på livskvalitet er i fok… Læs mere
15/11 -
Et trin opad på AMU Nordjylland
AMU Nordjylland har netop afsluttet det første Trin 3 hold. Der blev kun uddelt karakterer fra den høje ende af skalaen til de dygtige deltagere, … Læs mere
4/11 -
Stor ros til årets tre legatmodtagere
Mogens Findalen Fondens hæderslegat blev i år overrakt til tre personer, der hver i sær har gjort en helt særlig indsats i forhold til udvikling a… Læs mere
4/11 -
Bonus- og præmieordning forlænges
Folketinget har netop vedtaget, at bonus- og præmieordningen for virksomheder, der indgår uddannelsesaftaler, fortsætter i 2011. Det kan give virk… Læs mere
1/11 -
Nedskæringer på AMU hovedpunkt på dialogmøde
Den 27. oktober afholdte TUR årets 3. AMU dialogmøde med skoleledelserne. Mødet foregik på EUC Nordvest i Thisted og havde som hovedpunkt på dagso… Læs mere

Oktober 2010

29/10 -
TUR programmerne går online
TUR Forlag tilbyder nu e-læringskurser via undervisningsportalen www.turteori.dk. Det er ikke længere nødvendigt at vente på at få tilsendt TUR… Læs mere
26/10 -
TURs uddannelsesstrukturer
Få overblik over efteruddannelsesmuligheder inden for transportområdet. TUR har netop udarbejdet en række oversigter, der giver et bud på relev… Læs mere
22/10 -
Mogens Findalen Fondens Hæderslegat
TUR indbyder hermed alle til at være med ved overrækkelsen af hæderslegatet onsdag den 3. november kl. 14.30. Mogens Findalen Hæderslegat gives… Læs mere
18/10 -
Højere bonus til virksomheder skal skaffe flere praktikpladser
Regeringen har fremsat et lovforslag, der medfører en bonus på op til 70.000 kr. til virksomheder, som indgår uddannelsesaftaler. Det skal give 7.… Læs mere
13/10 -
Oktober-nyt fra TUR Forlag
I oktober måned kan reviderede udgaver af "Time, sags- og ressourcestyring" og "Lagerøkonomi" bestilles via TUR Forlags hjemmeside. Der er nu m… Læs mere
8/10 -
Stadig mangel på praktikpladser
Antallet af indgåede uddannelsesaftaler inden for hele EUD området er stigende i forhold til samme periode sidste år. Samtidig er der dog også en … Læs mere
4/10 -
Trafikstyrelsen udsætter ændring af taxi-bekendtgørelse
Trafikstyrelsen aflyser orienteringsmøde om taxi-uddannelserne og udsætter samtidig ændringer i bekendtgørelsen. Forudsætningen for moderniseri… Læs mere
1/10 -
Landets AMU centre oplever stadig fremgang
Undervisningsministeriet har nu opgjort tal for 1. halvår af 2010 på arbejdsmarkedsuddannelserne. Tallene viser at der stadig er stor interesse fo… Læs mere

September 2010

27/9 -
Skoler kan indstille dygtige lærlinge til nyt legat
Fyns Amts Vognmandsforening vil fremover belønne dygtige chaufførlærlinge. Bestyrelsen i Fyns Amts Vognmandsforening har vedtaget hvert år at u… Læs mere
24/9 -
Kampagne rettet mod vognmændene
DTL og 3F danner med ny kampagne fælles front med det formål at give transportbranchen et fagligt løft samt at skabe praktikpladser til de unge, d… Læs mere
22/9 -
Multitest på engelsk og tysk platform
Fra den 1. november skal den tyske og engelske version af certifikatprøven til Gaffeltruck B gennemføres på en henholdsvis engelsk og tysk platfor… Læs mere
21/9 -
Tillykke AMU
AMU kan i år fejre 50-års jubilæum. Undervisningsministeriet ønsker i den anledning at sætte fokus på de danske arbejdsmarkedsuddannelser. Den … Læs mere
13/9 -
Virksomhedsforlagt undervisning skaffer praktikpladser
Antallet af elever, som forgæves søger praktikplads og derfor ender i skolepraktik, er steget markant. Hos TEC bruger man virksomhedsforlagt under… Læs mere
9/9 -
Teleskoplæssere monteret med gafler
Kranførercertifikat B, D, og E giver ikke længere ret til at føre teleskoplæssere med gafler. Personer med kranførercertifikat B, D og E har ind… Læs mere
8/9 -
Nye kurser til lovpligtig efteruddannelse
Trafikstyrelsen har netop godkendt en række nye kurser til den lovpligtige efteruddannelse for chauffører. Det drejer sig om følgende kurser: … Læs mere
3/9 -
ERFA GT-konference 2010
En vellykket GT-konference er afviklet og blev i august måned afholdt på Hotel Faaborg Fjord. Konferencen talte i år 134 deltagere og oplægsholder… Læs mere
3/9 -
Chauffører skal selv betale for lovpligtig efteruddannelse
Arbejdsretten har netop fastslået, at det ikke er arbejdsgiverne men derimod chaufførerne selv, der skal betale de 500 kr. et chaufføruddannelsesb… Læs mere
1/9 -
Nyt fra TUR Forlag
Der vil i september måned være mulighed for bestilling af to reviderede udgivelser fra TUR Forlag. I starten af september vil der være mulighed … Læs mere

August 2010

26/8 -
Kampagne "Holder DK kørende"
I løbet af de kommende to år skal en fælles projektgruppe, nedsat af organisationerne ITD, DI Transport, ATL og DTL, arbejde på at få løftet trans… Læs mere
23/8 -
Fra ”best practice” til ”innovative practice”
Virksomheder, institutioner og andre kan nu vinde anerkendelse for innovation på områder inden for voksnes læring og kompetenceudvikling. NVL -… Læs mere
12/8 -
Uddannelse som lokomotivfører revideret
Licensprøve og mere virksomhedsspecifik undervisning er nogle af resultaterne af den reviderede bekendtgørelse til uddannelsen som lokomotivfører.… Læs mere
2/8 -
En værktøjskasse til praktikpladskonsulenter
For at styrke samarbejdet mellem skoler og virksomheder i forbindelse med den nye mesterlære har NCE i samarbejde med en række erhvervsskoler udvi… Læs mere

Juli 2010

2/7 -
Sidste nyt fra TUR Forlag
Bøgerne "Lastbilmonterede kraner" og "Obligatorisk efteruddannelse for godschauffører" er netop blevet opdateret. Hos TUR Forlag kan man nu bes… Læs mere
2/7 -
EUD uddannelsesordninger
Nu er de nye uddannelsesordninger inden for EUD området godkendt og kan downloades fra TURs hjemmeside. Der er opdaterede EUD uddannelsesordning… Læs mere
1/7 -
Multitest
Det online testsystem Multitest, der anvendes til at aflægge teoretiske prøver inden for transportområdet, byder snart på en lang række nye spørgs… Læs mere

Juni 2010

24/6 -
TrænerGuide i ny version
Der kan være meget, man skal forholde sig til som oplærer eller uddannelsesansvarlig i en virksomhed. F.eks. i forhold til rekruttering, ansættels… Læs mere
22/6 -
Mogens Findalen Fonden
Mogens Findalen Fonden er oprettet for at hædre enkeltpersoner eller institutioner, der har ydet en særlig indsats for udvikling af faglige uddann… Læs mere
18/6 -
Typiske turistbusser med trailer må maksimalt køre 80 km/t
En typisk turistbus med trailer må under ingen omstændigheder køre hurtigere end 80 km/t på tyske motorveje. Det påpeger Færdselsstyrelsen efter a… Læs mere
16/6 -
Kørselsdisponenter til eksamen i Holstebro
Uddannelsescenter Holstebro har netop fejret skolens første kørselsdisponenter, der alle bestod den mundtlige eksamen. Transportuddannelsen til… Læs mere
10/6 -
Flyttemænd på efteruddannelse
Den obligatoriske efteruddannelse for chauffører kører på højtryk hos mange AMU udbydere landet rundt. Her undervises bl.a. i køreteknik og køre- … Læs mere
4/6 -
Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører
Hvordan kan skoler og virksomheder blive bedre til at hjælpe personer med læse-, skrive- eller regnevanskeligheder? Det har TUR sammen med Center … Læs mere
2/6 -
AMU dialogmøde i Kolding
Årets andet AMU dialogmøde blev holdt hos AMU Syd i Kolding. Dagsordenen bød bl.a. på indlæg om uddannelse i køre- /hviletid og ideer til en styrk… Læs mere

Maj 2010

27/5 -
Uddannelse til lokomotivfører
Udkast til bekendtgørelse om uddannelse til lokomotivfører er sendt i offentlig høring. Udkast til UVM bekendtgørelse om uddannelse til lokomot… Læs mere
26/5 -
Efteruddannelse for fødevaretransportører
Som en del af den obligatoriske efteruddannelse tilbyder AMU Vest et 2 dages kursus i transport af fødevarer med kølevogn. Første kursus blev afho… Læs mere
21/5 -
Fuldt hus til årets chaufførkonference
Det blev til den hidtil største chaufførkonference, da TUR samlede mere end 200 faglærere på Hotel Faaborg Fjord. TUR arrangerer årlige konferen… Læs mere
20/5 -
Ny uddannelse til undervisere inden for AMU og EUD
Nyansatte lærere, der underviser inden for arbejdsmarkedsuddannelserne og erhvervsuddannelserne, skal fremover gennemføre en ny diplomuddannelse. … Læs mere
5/5 -
Grundlæggende kvalifikationsuddannelse via AMU
Flere AMU skoler tilbyder nu den grundlæggende kvalifikationsuddannelse for unge under 21 år på 10 uger. Første hold starter i slutningen af maj. … Læs mere

April 2010

27/4 -
Kompetencekrav til chauffører inden for kurer- og budtjenesten
Teknologisk Institut og Mærsk Nielsen HR har på vegne af TUR gennemført en analyse af hvilke kompetencekrav, der stilles til chauffører inden for … Læs mere
23/4 -
Invitation til temadag
TUR inviterer til temadag om Trafiklysmodellen, der er et værktøj til evaluering af praktiske færdigheder. Transporterhvervets UddannelsesRåd (T… Læs mere
23/4 -
Unge uden praktikpladser
Invitation til fyraftensmøde. 3F inviterer til fyraftensmøde for medlemmer og ledelsesrepræsentanter for at sætte fokus  på temaet "Unge u… Læs mere
21/4 -
Obligatorisk efteruddannelse og fejlinformation om køre- hviletidsbestemmelser
DI har fået henvendelse fra flere virksomheder, som har erfaret, at deres chauffører i enkelte tilfælde er blevet fejlinformeret om køre- hviletid… Læs mere
20/4 -
Konflikthåndtering på 2 dage
Der er netop udarbejdet et to dages AMU uddannelsesmål i konflikthåndtering. For chauffører, der ønsker at blive bedre til konflikthåndtering, … Læs mere
12/4 -
Om EfterUddannelse.dk
UNI C inviterer virksomheder og andre interesserede til road shows om den daglige anvendelse af EfterUddannelse.dk. Det sker i Fredericia, Aalborg… Læs mere
12/4 -
Besøg fra Slovakiet
Som et led i det europæiske partnerskabsprojekt TTiEP har TUR netop haft besøg af en delegation fra Slovakiet - ZAS Slovakia. Delegationen fra … Læs mere
9/4 -
Nyt fra TUR Forlag
Bogen Lager og intern transport er udkommet i en ny og revideret udgave. Den nye udgivelse beskriver en række begreber og arbejdsfunktioner ind… Læs mere
9/4 -
Sådan indgår du en uddannelsesaftale
Bliv klogere på uddannelsesaftaler med Undervisningsministeriets nye pjece "Sådan indgår du en uddannelsesaftale.For virksomheder, der ønsker at ansæt… Læs mere
7/4 -
Sikker fødevaretransport
I forbindelse med den lovpligtige efteruddannelse kan chauffører, der transporterer fødevarer i kølevogn få et 2 dages kursus, der er tilpasset de… Læs mere

Marts 2010

26/3 -
Kort behandlingstid hos de faglige udvalg
Kun få virksomheder får afvist ansøgningen om at blive godkendt som praktikplads, og de faglige udvalg har generelt kort behandlingstid af ansøgni… Læs mere
19/3 -
Førstehjælp
Sidste skud på stammen hos TUR Forlag er en PowerPoint til "Håndbogen i førstehjælp". At kunne yde den rigtige førstehjælp kan ofte betyde fors… Læs mere
15/3 -
Dialogmøde hos AMU Fyn
Årets første AMU dialogmøde foregik hos AMU Fyn, hvor transportafdelingen for nyligt har indviet en helt ny og meget flot afdeling på Tietgens Bou… Læs mere
9/3 -
Nyt uddannelsesmål sikrer de unge
Nu er det muligt for unge under 21 år at få den grundlæggende kvalifikationsuddannelse via AMU. Det tager 10 uger. Hos TUR er man meget glad fo… Læs mere
8/3 -
Den gode praktikplads
Virksomhedspraktikken er altafgørende for kvaliteten af en erhvervsuddannelse. Undervisningsministeriet sætter med en ny forskningsbaseret undersø… Læs mere

Februar 2010

22/2 -
Ny uddannelsesjournal til vejgodstransport
TUR har netop opdateret uddannelsesjournalen til lærlinge, der har valgt erhvervsuddannelsen inden for vejgodstransport. For at styrke den prak… Læs mere
17/2 -
Danske turistbuschauffører er veluddannede
Som reaktion på den tragiske busulykke i Tyskland har der været mange spekulationer om årsagen til ulykken. Hos TUR forholder man sig ikke til sky… Læs mere
11/2 -
Nye job kræver mere af læsesvage
Læsesvage og ordblinde skal omstille sig til nye job i fremtiden, hvor der stilles langt højere krav til læse- og skrivefærdigheder. Konsulent i 3… Læs mere
10/2 -
Nye logbøger til personbefordring
Nye logbøger kan nu downloades på TURs hjemmeside. TUR har netop udarbejdet nye logbøger inden for henholdsvis GVU, GVU for faglærere og meritve… Læs mere
10/2 -
TUR har underskrevet det europæiske charter for trafiksikkerhed
Transporterhvervets UddannelsesRåd bakker op om et intensiveret arbejde for at øge trafiksikkerheden og skrev derfor den 8. februar under på det e… Læs mere
8/2 -
Anbefalinger til et godt arbejdsmiljø
Ny branchevejledning om af- og pårigning af lastbiler fra BAR transport og engros. BAR transport og engros har netop udsendt en ny branchevejle… Læs mere
1/2 -
Transport, uddannelse og udfordringer i 2010
TURs formand Jan Aage Hansen tager stilling til et par af årets udfordringer for landets transportskoler. Dette set i lyset af det nye AMU udbud, … Læs mere

Januar 2010

21/1 -
Hjælp til elever der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale
Ny bekendtgørelse udløser et særligt tilskud til de virksomheder, der ansætter en elev, som uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale. Derudover … Læs mere
19/1 -
AMU-kurser er populære
200.000 flere kursister tog et AMU-kursus i 2009. Det er en stigning på 40 procent. Bygge- og anlægsområdet har oplevet den største stigning, mens… Læs mere
13/1 -
Jobfunktioner og kompetencekrav hos transportmedarbejdere i danske lufthavne
Ny undersøgelse peger på, at der inden for lufthavnsområdet er behov for udvikling af både basis- og efteruddannelse. TUR har i samarbejde med … Læs mere
5/1 -
Ny kursusportal
Alle AMU-kurser fra offentlige udbydere er nu samlet i et online katalog på kursusportalen www.efteruddannelse.dk Folketinget vedtog den 18. dec… Læs mere
5/1 -
Nyt fra TUR Forlag
Godstransport med lastbil er netop udkommet i en opdateret udgave. Godstransport med lastbil henvender sig især til chauffører under uddannelse… Læs mere