Kompetencekrav til chauffører inden for kurer- og budtjenesten

27. april 2010

Teknologisk Institut og Mærsk Nielsen HR har på vegne af TUR gennemført en analyse af hvilke kompetencekrav, der stilles til chauffører inden for kurer- og budtjenesten.

Gennem en årrække er der blevet etableret mange nye virksomheder inden for kurer- og budtjenesten. Virksomhederne adskiller sig bl.a. fra de traditionelle godsvirksomheder ved, at flere af dem udelukkende anvender varebiler, som kun kræver lille kørekort. TUR har på denne baggrund set et behov for at få belyst udviklingstendenserne og de specifikke kompetencekrav, der er til chauffører inden for denne branche. Dette for at afdække om der i denne sammenhæng er behov for nye arbejdsmarkedsuddannelser, som tilgodeser især unge medarbejdere, hvis primære kompetence er, at de har et lille kørekort.

Nuværende efteruddannelsestilbud er tilstrækkelige
Analysens hovedkonklusioner peger på, at de nuværende arbejdsmarkedsuddannelser, der er målrettet godstransport med store biler over 3.500 kg, dækker de uddannelsesbehov, som er inden for kurer- og budtjenesten. Eksempler på relevante AMU kurser oplistes i rapporten, der kan downloades nedenfor. Der er dermed ikke behov for udvikling af nye uddannelsestilbud, hvilket formentlig hænger sammen med, at langt de fleste chauffører i denne branche er i alderen fra midten af 20'erne og i 30'erne. Det er dermed ikke de helt unge, kurer- og budtjenestebranchen lokker til, og det vil derfor ikke være relevant at tænke i længerevarende uddannelsesforløb målrettet unge. 

Dog viser analysen, at markedsføring af relevante arbejdsmarkedsuddannelser over for chaufførerne og de virksomheder, de arbejder hos, kan medvirke til, at flere chauffører deltager i relevante arbejdsmarkedsuddannelser.

Læs mere i rapporten:

Analyse af kompetencekrav til chauffører inden for kurer- og budtjeneste 

-TUR

facebook twitter