Obligatorisk efteruddannelse og fejlinformation om køre- hviletidsbestemmelser

21. april 2010

DI har fået henvendelse fra flere virksomheder, som har erfaret, at deres chauffører i enkelte tilfælde er blevet fejlinformeret om køre- hviletidsbestemmelser på obligatoriske efteruddannelseskurser for chauffører.

Fejlinformation kan føre til overtrædelse af køre- hviletidsbestemmelserne, hvilket som bekendt kan have alvorlige konsekvenser for både chaufføren og virksomheden.

På baggrund af henvendelserne har DI sendt følgende meddelelse ud til sine medlemsvirksomheder inden for transportområdet:

Hvis man har været udsat for sådanne tilfælde, skal man i første omgang rette henvendelse til skolens ledelse. Ligeledes kan det meldes til Færdselsstyrelsen (pr. 15. april 2010 Trafikstyrelsen), som fører tilsyn med de skoler, der er godkendt til at udbyde den obligatoriske chaufføruddannelse.

Køre- hviletidsbestemmelser er komplicerede at forstå og dermed også at undervise i. Vores chauffører skal deltage i den obligatoriske efteruddannelse, og der skal undervises i køre- og hviletid. Derfor må det sikres, at denne undervisning foregår på et kvalificeret niveau.

DI har taget sagen op i TUR, som samarbejder med skolerne om uddannelse af underviserne på kurserne. TUR vil herefter tage kontakt til skolerne med henblik på at få udarbejdet fælles retningslinier for en kvalitetssikring af undervisningen på disse kurser.

-TUR

facebook twitter