En værktøjskasse til praktikpladskonsulenter

2. august 2010

For at styrke samarbejdet mellem skoler og virksomheder i forbindelse med den nye mesterlære har NCE i samarbejde med en række erhvervsskoler udviklet en web-baseret værktøjskasse til praktikpladskonsulenter.

Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) har udarbejdet en ny hjemmeside, der skal hjælpe praktikpladskonsulenter på landets erhvervsskoler - dette med særligt fokus på den nye mesterlære.

Den nye mesterlære blev indført i 2007, og det samlede antal af elever med mesterlæreaftale er stigende. Praktikpladskonsulenten.dk skal bl.a. støtte erhvervsskolernes konsulenter i den rådgivende funktion i forhold til virksomhederne. Det kan f.eks. være i forbindelse med planlægning af uddannelsen og styrkelse af oplæringen. Ambition er også at overføre nye og gode erfaringer fra mesterlærepraksis til de andre typer uddannelsesaftaler og omvendt.

For link videre til værktøjskassen - klik her.    

-TUR

 

facebook twitter