Julehilsen fra TUR

23. december 2010

TUR ønsker alle samarbejdsparter en rigtig god jul og et godt nytår.

Alle TURs medarbejdere vil samtidig takke alle medlemmerne af rådet, brancheudvalgene, vore samarbejdsparter på skolerne og i uddannelsesverdenen i øvrigt samt alle vores forretningsforbindelser for et godt samarbejde i året der snart er gået.

Fra den 1. januar skifter TUR navn til Transporterhvervets Uddannelser (TUR) og dermed markeres en ny start på 2011, hvor både transportbranchen og uddannelsesinstitutionerne står over for nye udfordringer.

Den fortsat høje kvalitet i transportuddannelserne vil have TURs store bevågenhed, herunder en fastholdelse af det solide samarbejde med skolerne, som vi fortsat håber og forventer vil omfatte den målrettede brug af TURs undervisningsmaterialer og de populære faglæreruddannelser.

2011 skal meget gerne bidrage til en markant fremgang i antallet af praktikaftaler med virksomhederne. TUR lancerer i foråret således den elektroniske virksomhedsgodkendelse, som smidiggør hele godkendelsesprocessen af nye praktikvirksomheder. Der er ingen tvivl om, at EUD programmet med de nye præmie- og bonusordninger vil betyde, at erhvervsuddannelserne vil få en vigtig position i det samlede uddannelsesbillede på transportområdet. 

Vi så i 2010 en rekordhøj aktivitet på AMU- området og VEU-centrene blev etableret i egentlig drift. AMU-programmet har historisk udgjort transportområdets absolut vigtigste kompetenceudviklings- og rekrutteringsområde. Desværre ser gennemførelsen af regeringens genopretningspakke ud til at ramme AMU-aktiviteten særdeles hårdt. Dette skaber store problemer for branchen og skolerne. Der tænkes her blandt andet på vilkårene for selvvalgtuddannelse og uddannelse af videregående uddannede.

Der er således ingen tvivl om, at vi samlet set står over for store udfordringer i det kommende år. TUR skal opfordre skolerne til fortsat at værne om kvaliteten i uddannelserne selv om vilkårene strammes. For at bidrage til at hjælpe skolerne i den kommende indsats, vælger TUR således at lancere et nyt rabatsystem til de skoler som aftager centrale og væsentlige materialer fra TUR forlag. Blandt andet herigennem håber vi at kunne bidrage til at fastholde den høje kvalitet i de medier, som kursisterne møder på transportuddannelserne.

Selv om udsigterne for 2011 kan se dystre ud, vil TUR på alle måder medvirke til, at skolerne kan gennemføre gode uddannelser, og at branchen dermed fortsat kan rekruttere det nødvendige antal veluddannede medarbejdere.

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

Hans Kjeldgaard Christiansen
Sekretariatschef
Transporterhvervets Uddannelser

 

facebook twitter