Nye Trin 3 elever fra EUC Lillebælt

9. december 2010

EUC Lillebælt har netop taget afsked med endnu et hold lager- og kørselsdisponenter.

Endnu et hold Trin 3 elever fra EUC Lillebælt i Fredericia har bestået eksamen og kan kalde sig Lager- og Terminaldisponenter eller Kørselsdisponenter. Det er et år siden, det første kuld disponenter i Danmark blev udklækket på EUC Lillebælt med flotte karakterer. Dette års lederaspiranter levede til fulde op til det forrige hold. 6 stk. 12-taller, 2 stk. 10-taller og 2 stk. 7-taller i den endelige eksamen bevidner om en overordentlig god indsats af eleverne. Deres virksomheder kan nu roligt overlade ledelsesansvar i disse nyudklækkede disponenters hænder.

Ved bevisoverrækkelsen deltog uddannelseschef på EUC Lillebælt Hugo Brund Nielsen, inspektør Lasse Kaasgaard og konsulent Jørgen Jæger fra Transporterhvervets UddannelsesRåd. Han fremhævede i sin tale, at han var meget imponeret over det høje karaktergennemsnit. Endvidere udtrykte Jørgen Jæger glæde over den høje kvalitet i uddannelsen på EUC Lillebælt, hvilket uden tvivl bliver til stor gavn, når disponenterne begynder at bruge deres nyvundne kompetencer i erhvervslivet. Inspektør for Transport- og Logistikafdelingen Lasse Kaasgaard erklærede i sin tale stolthed over både elevernes og lærernes seriøsitet og engagement. 

Næste hold Trin 3 elever starter hos EUC Lillebælt i uge 2.

-TUR


 

facebook twitter