VEU-Center Østjylland: AMU går en svær tid i møde

2. december 2010

Centerrådet for VEU-Center Østjylland forudser en betydelig nedgang i efterspørgslen på efter- og videreuddannelse. Dette som en konsekvens af takstnedsættelser og beskæringer på AMU, som regeringens genopretningsplan og Finanslov 2011 indebærer.

De danske arbejdsmarkedsuddannelser har netop fejret 50 års jubilæum. Men som meldingerne om nedskæringer på AMU-området bliver flere og flere, er den festlige stemning på vej over i en bekymring for fremtiden. Nedskæringer på AMU omfatter bl.a. en reduktion af VEU-godtgørelsen og SVU (godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste) på 20 % fra henholdsvis februar og april 2011. Derudover halveres taksterne til kost og logi, og der indføres en fast takst på 450 kr. som tilskud pr. overnatning (kost/logi). Yderligere vil deltagerbetalingen for medarbejdere med videregående uddannelser stige markant, idet de ikke længere vil være berettiget til statstilskud.

Konsekvensen er mindre uddannelse
Undervisningsministeriet udpegede den 1. januar 2010 13 VEU-Centre landet over. VEU-centrene er nedsat for at styrke AMU via en central formidling af et lokalområdes uddannelsesmuligheder og skal være med til at sikre brugere og virksomheder fleksible og effektive uddannelsestilbud. Hos Centerrådet for VEU-Center Østjylland, der dækker Århus, Skanderborg, Silkeborg, Hedensted, Horsens, Odder og Samsø, har man set sig nødsaget til at reagere på Genopretningsplanen og Finanslov 2011 med en pressemeddelelse, der opridser nogle af de mulige konsekvenser ved de kommende besparelser. Heri skriver man bl.a.: "Det vil med stor sandsynlighed betyde, at virksomhederne reducerer antallet af medarbejdere, som de vil sende på efter- og videreuddannelse. For skolerne vil besparelserne reelt betyde, at der er AMU-kurser, som det vil være vanskeligt at videreføre uden store tab eller drastiske ændringer i måden, de gennemføres på". Konsekvensen af nedskæringer på AMU bliver meget vel mindre uddannelse. 

Loft på 6 ugers selvvalgt uddannelse rammer transportbranchen
Med den kommende finanslov tyder meget på, at der også vil blive indført begrænsninger i retten til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Der lægges op til et loft på, hvor meget de 6 ugers selvvalgt uddannelse må koste, og det kommer til at ramme en stor del af de ledige, der ønsker at søge ind i transportbranchen, da de mest populære kurser dermed bliver for dyre. "Loftet på de 6 ugers selvvalgt uddannelse kommer til at gøre det meget svært at bruge en ledighedsperiode fornuftigt", fortæller Peter Bæk, der er formand for Centerrådet for VEU-Center Østjyllland. Mange ledige har frem til nu brugt de 6 ugers selvvalgt uddannelse som en vej tilbage til beskæftigelse. Og det giver rigtig god mening i transportbranchen: "Faglærte i transportbranchen går ikke ledige længe. De, der har certifikat inden for f.eks. kran, ADR og truck, de kommer først i arbejde. Det ved jeg efter mange år i branchen. Og derfor er det en katastrofe, at en stor del ikke længere kan tage disse certifikater gennem de 6 ugers selvvalgt uddannelse," fortæller Peter Bæk.

Hos Centerrådet for VEU-Center Østjylland tvivler man dermed på, at man fremover vil være i stand til at imødekomme efterspørgslen på efter- og videreuddannelse.

-TUR


 

facebook twitter