TUR har underskrevet det europæiske charter for trafiksikkerhed

10. februar 2010

Transporterhvervets UddannelsesRåd bakker op om et intensiveret arbejde for at øge trafiksikkerheden og skrev derfor den 8. februar under på det europæiske charter for trafiksikkerhed.

European Road Safety Charter, der er et initiativ fremsat af EU-Kommissionen, har til formål at forbedre trafiksikkerheden i EU på en række punkter og ultimativt halvere antallet af dødsulykker - med andre ord er målet at redde 25.000 liv.

Trafiksikkerhedscharteret blev i 2004 underskrevet af 16 trafikministre i EU, i 2006 blev det præsenteret i medlemslandene, og siden er det blevet underskrevet af over 1.800 virksomheder, institutioner og civilsamfundsaktører. Disse har hermed forpligtet sig i form af 3-årige handlingsplaner med konkrete tiltag for at forbedre trafiksikkerheden for medlemmer, medarbejdere, og i lokalsamfundene.

Trafiksikkerhed er den røde tråd
Uddannelse er et meget vigtigt parameter i arbejdet med at øge trafiksikkerheden, og hos TUR ønsker man at fortsætte og intensivere det bidrag til øget trafiksikkerhed, der kan implementeres gennem bedre transportuddannelser. "TUR har konstant fokus på, at trafiksikkerhedsproblematikken går som en rød tråd igennem alle TURs uddannelser på vejtransportområdet", fortæller TURs sekretariatschef Hans Christiansen.

Derfor iværksætter TUR bl.a. analyseprojekter, der kan bidrage med ny viden om, hvordan trafiksikker adfærd bedst og mest hensigtsmæssigt implementeres i holdningsbearbejdende uddannelsesforløb. TUR afholder også årligt DM for transportlærlinge, hvor der bl.a. dystes i lastfordeling og surring på trailer. Her får omverdenen mulighed for på tæt hold at opleve det høje niveau og de faglige kvalifikationer en transportuddannelse giver. Fremover vil TUR sikre, at den trafiksikkerhedsfremmende adfærd og sikkerhedsforanstaltninger bliver vægtet stadigt højere i forbindelse med disse konkurrencer. Og endelig vil TUR udover sin generelle uddannelsesaktivitet inden for trafiksikkerhed sørge for, at der etableres fagfora for trafikadfærd for alle undervisere inden for transportuddannelsesområdet.

Hans Christiansen påpeger, at fokus på trafiksikkerhed ikke er et ukendt fænomen i transportbranchen, og at der dermed er bred opbakning til en øget indsats. "Vi er så heldige, at den samlede transportbranche tillægger dette spørgsmål uhyre stor opmærksomhed, og at der findes en fælles forståelse for det ansvar, der hviler på de store og tunge professionelle erhvervstransporter", slutter Hans Christiansen.

Læs mere om European Road Safety Charter.

-TUR

facebook twitter