Hjælp til elever der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale

21. januar 2010

Ny bekendtgørelse udløser et særligt tilskud til de virksomheder, der ansætter en elev, som uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale. Derudover er der yderligere mulighed for en kontant bonus på op til 50.000 kr.

Den 8. december 2009 vedtog Folketinget lov nr. 1218 af 14. december 2009 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion og lov om erhvervsuddannelser. Loven ændrede pr. 15. december 2009 reglerne for bl.a. præmie, bonus og løntilskud til virksomheder, der indgår aftale med en elev, som uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale.

Virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med en elev, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale, kan nu modtage et løntilskud på 60 procent af de relevante AER-lønrefusionstakster. Tilskudsordningen administreres af Arbejdsgivernes Elevrefusion og er oprettet for et tilskynde virksomheder til at ansætte en elev, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale. Tilskuddet ydes for uddannelsesaftaler indgået i perioden den 5. november 2009 til den 31. december 2010.

Det er den enkelte skole, der skal afgøre, hvorvidt en elev uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale. Dette skal gøres, hver gang skolen modtager en ophævelsesmeddelelse eller en ny uddannelsesaftale for en elev, der før den 5. november 2009 har mistet en uddannelsesaftale.Vejledning til afgørelse af, hvorvidt eleven har mistet uddannelsesaftalen uforskyldt kan downloades nederst på denne side. 

Løntilskudssatserne er fastsat på finansloven og udgør for 2010:

1.240 kr. pr. uge pr. 1. års elever
1.390 kr. pr. uge pr. 2. års elever
1.510 kr. pr. uge pr. 3. års elever
1.680 kr. pr. uge pr. 4. års elever

Tilskuddet udbetales syv måneder efter uddannelsesaftalens påbegyndelse, da arbejdsgiveren i perioden indtil da kan modtage præmie og bonus. Det er Arbejdsgivernes Elevrefusion, der administrerer udbetalingen af tilskuddet, så ansøgning om tilskud skal sendes hertil.

Ekstra præmie og bonus
Lovændringen har udover det nye tilskud til konkursramte elever medført en forhøjelse af præmie og bonus for indgåelse af uddannelsesaftaler. Den tidligere præmie på 2.000 kr. for hver måned af prøvetiden eleven er ansat af arbejdsgiveren forhøjes til 6.000 kr. Dette svarer til 67 procent af begyndelseslønnen. Det betyder, at den samlede præmie forhøjes fra 6.000 kr. til 18.000 kr. pr. aftale.

Satsen for bonus forhøjes fra 10.000 kr. til 32.000 kr., der kan udbetales i to lige store rater henholdsvis fire og syv måneder efter, at uddannelsesaftalen er påbegyndt. Præmie og bonus udbetales for uddannelsesaftaler, der er indgået i perioden 5. november 2009 til 31. december 2010.

Bonus og præmie giver virksomhederne mulighed for at modtage sammenlagt 50.000 kr. for hver nyoprettet praktikplads.

Yderligere information kan fås hos Arbejdsgivernes Elevrefusion - klik her

Vejledning i afgørelse af uforskyldt mistet uddannelsesaftale 

-TUR

facebook twitter