Jobfunktioner og kompetencekrav hos transportmedarbejdere i danske lufthavne

13. januar 2010

Ny undersøgelse peger på, at der inden for lufthavnsområdet er behov for udvikling af både basis- og efteruddannelse.

TUR har i samarbejde med Teknologisk Institut, Arbejdsliv undersøgt, hvorvidt der er udviklingstendenser inden for lufthavnsbranchen, som skaber nye kompetencekrav til medarbejdere i de danske lufthavne. Dette med særligt henblik på tilrettelæggelsen af efteruddannelsestilbud i AMU-regi målrettet de medarbejdere, der varetager håndteringen af bagage, cargo, flysidefunktioner, markservice og supportfunktioner i lufthavnene.

Baggrunden for at iværksætte undersøgelsen er, at jobbene på lufthavnsområdet er i forandring, idet der knyttes en række forskellige serviceopgaver til kerneopgaven transport. Det kan være opgaver af betydning for flysikkerhed og effektivitet i lufthavnstrafikken, som f.eks. afisning af fly, vedligeholdelse af udendørsarealer mv.

Behov for uddannelse
Undersøgelsen konkluderer bl.a., at medarbejderne i dag skal kunne spænde over en lang række jobfunktioner, samtidig med at de eksisterende faggrænser er under opblødning. Det kræver stor omstillingsparathed hos den enkelte medarbejder, der får flere og flere udfordringer som f.eks.: nye teknologier, terrortruslen, kunderelationer og international lovgivning og regulering.

Undersøgelsen påviser dermed et stort uddannelsesbehov inden for lufthavnsområdet både på basis- og efteruddannelsesniveau. Udviklingen i forhold til jobfunktionerne og kompetencekrav viser nemlig, at der både er behov for brede kompetencer hos medarbejderne, idet medarbejderne skal kunne løfte mange forskellige jobfunktioner på samme tid, og at der samtidig også er behov for, at medarbejderne bliver mere specialiserede.

Læs mere i rapporten, der kan downloades her.

 -TUR 

facebook twitter