Multitest

1. juli 2010

Det online testsystem Multitest, der anvendes til at aflægge teoretiske prøver inden for transportområdet, byder snart på en lang række nye spørgsmål til både svendeprøver og andre prøver.

I dagene den 17. - 18. juni afholdt TUR et arbejdsseminar for de faglige repræsentanter, der er involveret i udviklingen af spørgsmål til svendeprøver og andre prøver, som ligger i Multitest. Som et resultat heraf er der nu udviklet en lang række nye spørgsmål, mens en del gamle spørgsmål er blevet revideret.

Da lageruddannelserne løbende er blevet justeret, er de største forandringer sket på chaufførområderne.

Der kommer opdateringer i spørgsmålsgrupperne:

• Godsspecialet
• Flyttespecialet
• Tankvognsspecialet
• Renovationsspecialet
• Bybus- og rutebilspecialet
• International turistbuskørselsspecialet
• Almenemnerne til svendeprøverne


Herudover er der revideret og skrevet nye spørgsmål til:
• Kran D og E
• Transport af levende dyr

Processen med at lægge spørgsmålene ind i Multitest er godt i gang, og alle justeringer er på plads i midten af august.

-TUR

 

facebook twitter