AMU dialogmøde i Kolding

2. juni 2010

Årets andet AMU dialogmøde blev holdt hos AMU Syd i Kolding. Dagsordenen bød bl.a. på indlæg om uddannelse i køre- /hviletid og ideer til en styrket indsats i forhold til kursister med læse-, skrive- eller regnevanskeligheder.

AMU dialogmøderne, der afholdes 4 gange årligt, er et forum for erfaringsudveksling skolerne og TUR imellem. Her orienterer TUR bl.a. om sidste nyt inden for brancheområderne, mens der også sættes fokus på centrale temaer. 

Uddannelse i køre- /hviletid
Ved mødet tirsdag den 1. juni var køre-/ hviletid hermed et vigtigt punkt på dagsordenen. Baggrunden var en række henvendelser fra vognmænd og chauffører, som har oplevet uddannelse i køre-/hviletid på et utilfredsstillende kvalitetsniveau. Det viste sig således med tydelighed, at især uddannelse i emnet under den obligatoriske efteruddannelse i visse tilfælde afstedkommer problemer på skolerne. På dialogmødet blev det drøftet, hvordan nye initiativer kan iværksættes, så det sikres, at alle undervisere er klædt på til opgaven - og at der fremover præcist undervises i de nødvendige og korrekte regler på området.

TUR tager nu en række initiativer i forhold til forbedring af faglærernes uddannelse og vedligeholdelse af kompetencer på området. Alle tilstedeværende skoler gav udtryk for, at man betragter sagen med stor alvor, og der findes nu et godt grundlag for at sikre, at kunderne ikke fremover udsættes for uhensigtsmæssigheder i undervisningen i køre-/hviletid. Jes-Peter Nielsen, der er forlagskonsulent hos TUR, orienterede på dialogmødet om sagen - hans præsentation kan downloades nedenfor.

Chauffører med læse-, skrive eller regnevanskeligheder
TUR har igangsat et projekt, som har haft til formål at afdække erfaringer og muligheder for at styrke samarbejdet mellem skoler og virksomheder inden for bus- og godsområdet - dette omkring indsatsen over for personer med læse-, skrive eller regnevanskeligheder. Projektet er gennemført af Lene Wendelboe (Center for Arbejdsliv, Teknologisk Institut) og Lizzie Mærsk Nielsen (Mærsk Nielsen HR), der begge var til stede på dialogmødet for at præsentere projektets resultater. Konklusionerne fra projektet er beskrevet i både en rapport og et idékatalog, som kan downloades nedenfor.

I forbindelse med dette indlæg opstod derpå dialogmødet en vis uklarhed omkring regler for indberetning af "40131 Vurdering af basale færdigheder". Det er efterfølgende blevet oplyst, at faget er nomineret til 0,3 dage, og hvis alle 3 tests gennemføres inden for dette tidsrum, så er der kun tale om én indberetning. Såfremt der bruges mere tid end 0,3 dage for en gennemførsel, så har skolen retten til at indberette det som to tests: èn for stave/skrive og èn for regning.

VEU centre og efteruddannelse.dk
TUR benyttede derudover dialogmødet til at få drøftet, hvor langt AMU skolerne er kommet i etableringen af landets VEU centre. Her lød den overordnede melding, at de første spadestik er taget men, at man langt de fleste steder stadig er i opstartsfasen og først forventer at tage hul på en egentlig fælles markedsføring af uddannelserne hen mod slutningen af året.

Derudover fik digitaliseringen af AMU i form af Efteruddannelse.dk også et par ord med på vejen. Her blev der givet udtryk for, at man på skolerne ser store fordele ved at anvende det online kursuskatalog - systemet fungerer nu, og det har mange gode funktioner. Det blev dog også bemærket, at det har krævet en væsentlig informationsindsats i forhold til virksomhederne og i forhold til oplæring af det administrative personale. Derudover blev der givet udtryk for stor utilfredshed med finansieringsformen og processen frem mod et brugbart resultat. I samme forbindelse blev problemstillingen i forhold til de private udbyderes muligheder for adgang til systemet drøftet. Hos TUR er man af den klare overbevisning, at de private udbydere skal have adgang på samme vilkår som de offentlige udbydere, hvilket man også fremover vil anføre over for Undervisningsministeriet.

Ved mødet præsenterede TUR også en ny model for opbygning af uddannelsesstrukturer, som tager udgangspunkt i kendte jobprofiler i branchen, f.eks. fragtchauffør, tanktransportchauffør m.v. Dette tiltag skal gerne indarbejdes i UddannelsesGuiden.dk og yderligere anvendes af skolerne i den direkte markedsføring.

Sidst men ikke mindst fortalte Johnny Bengtson fra Trafikstyrelsen om sidste nyt vedrørende kvalifikationsuddannelsen og derunder varighed, tilsyn og markedsføring.

Hos TUR ser man frem til næste AMU dialogmøde, der afholdes den 20. oktober 2010 hos AMU Nordvest i Thisted.

Materialer fra dialogmødet:

TUR præsentation 
- inkl. oplæg vedr. uddannelse i køre- /hviletid

Oplæg ved Lizzie Mærsk Nielsen og Lene Wendelboe

Styrket læse-, skrive- og regneindsats_rapport

Styrket læse-, skrive- og regneindsats_idékatalog

Oplæg ved Johnny Bengtson, Trafikstyrelsen

- TUR

facebook twitter