Mogens Findalen Fonden

22. juni 2010

Mogens Findalen Fonden er oprettet for at hædre enkeltpersoner eller institutioner, der har ydet en særlig indsats for udvikling af faglige uddannelser. Sidste frist for indstilling af legatmodtagere i 2010 er fredag den 10. september.

Fonden uddeler hvert år et hæderslegat i form af et pengebeløb til en person, organisation eller institution, der har ydet en særlig indsats for udviklingen af de faglige uddannelser med særlig vægt på uddannelse af personer og grupper, der normalt er kortuddannede, og som ikke har særlige traditioner for kompetenceudvikling via uddannelse. Den særlige indsats kan tillige være rettet mod at højne status for faglig uddannelse.

I 2009 fik 2 skoler og 3 enkeltpersoner overrakt et hæderslegat fra Mogens Findalen Fonden. Læs mere om legatmodtagerne i 2009.

Fonden bestyres af Transporterhvervets UddannelsesRåd, hvis bestyrelse hvert år efter ansøgningsfristens udløb vurderer de indkomne indstillinger til hæderslegatet og udpeger prismodtageren. I 2010 er der sidste frist for indstilling fredag den 10. september. 
 

Ansøgere kan indstille en person eller en organisation/institution til hæderslegatet. Der kan ikke søges på egne vegne. Fonden bestemmer størrelse af det beløb, der uddeles. Prisen uddeles på TURs årlige strategikonference eller ved et lignende arrangement, som afholdes i fjerde kvartal hvert år.

Læs mere om Mogens Findalen Fonden.

- TUR

facebook twitter