Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører

4. juni 2010
Hvordan kan skoler og virksomheder blive bedre til at hjælpe personer med læse-, skrive- eller regnevanskeligheder? Det har TUR sammen med Center for Arbejdsliv, Teknologisk Institut og Mærsk Nielsen HR set nærmere på.

Transportområdet har haft tradition for at beskæftige personer uden de store boglige færdigheder. Men de traditionelle job til ufaglærte, hvor der ikke kræves læsefærdigheder, er ved at forsvinde, mens de nye job, der kommer til, stiller helt andre kompetencekrav - det gælder også for transportområdet. Jobbet som chauffør bliver derfor sværere og sværere for de medarbejdere, der har problemer med at læse og skrive.

Skoler og virksomheder skal samarbejde
Både skoler og virksomheder spiller en afgørende rolle i forhold til at spotte og hjælpe de kursister og medarbejdere, der har svært ved f.eks. at læse eller skrive. Det har fået TUR til at igangsætte et projekt med det formål at afdække erfaringer og muligheder for at styrke samarbejdet mellem skoler og virksomheder omkring indsatsen over for personer med læse-, skrive- eller regnevanskeligheder. Mere dialog mellem skoler og virksomheder kan f.eks. bidrage til at få afdækket de konkrete udfordringer, som medarbejderne står over for på arbejdspladsen. Skolerne og virksomhederne kan dermed i fællesskab iværksætte initiativer, der er målrettet den enkelte medarbejders behov.

Projektet baserer sig på interview med 12 uddannelsesinstitutioner, 10 skoler og andre projekter, hvor skoler eller virksomheder har sat fokus på medarbejdernes læse-, skrive- eller regnevanskeligheder. Undersøgelsens resultater er fremstillet i både et statusnotat og et idékatalog med konkrete forslag og metoder til, hvordan den fælles indsats kan styrkes.

Med dette afsæt er der bl.a. blevet set på, hvordan dialogen forbedres, hvordan man skaber motivation hos virksomhedernes medarbejdere og hvilke tilbud AMU udbyderne har, der kan medvirke til at styrke de basale læse- og regnefærdigheder hos chaufførerne.

Derudover peges der i idékataloget på en lang række tekniske hjælpemidler som f.eks.  www.adgangforalle.dk, der er et gratis program, som gør det muligt at få læst en tekst højt på en computer. Omvendt er det også muligt med It-programmet Dictus at omsætte tale til tekst.´

Projektet er gennemført af Lizzie Mærsk Nielsen fra Mærsk Nielsen HR og Lene Wendelboe fra Center for Arbejdsliv, Teknologisk Institut. 

Download materialer:

Statusnotat

Idékatalog 

-TUR facebook twitter