TrænerGuide i ny version

24. juni 2010

Der kan være meget, man skal forholde sig til som oplærer eller uddannelsesansvarlig i en virksomhed. F.eks. i forhold til rekruttering, ansættelse og oplæring. Men det er der heldigvis råd for via web-værktøjet TrænerGuiden, som for nylig er blevet relanceret.

TrænerGuiden - www.traenerguiden.dk - er et webbaseret værktøj, hvor oplæringsansvarlige kan lade sig inspirere af cases om god oplæring og søge målrettet information, der vedrører praktikforholdet. Her kan man få ideer til, hvordan man bliver bedre til at rekruttere og ansætte elever og til at forstå, hvordan elever lærer. Man kan også få viden om erhvervsuddannelse og finde vejledning til planlægning af elevens uddannelse i virksomheden.

Ny version
TrænerGuiden er netop lanceret i en ny version, der har en lidt anden struktur end tidligere. De brancherettede områder er blevet nedlagt til fordel for en fælles hjemmeside, der er relevant for alle brancher. TrænerGuiden tager med den nye struktur udgangspunkt i 6 temaer: Ansættelse, arbejdspladsen, erhvervsuddannelse, oplæring, elevens læring og kvalitetssikring.

Guiden fungerer som et online opslagsværk, hvor den oplæringsansvarlige gennem uddannelsen kan vende tilbage og finde svar, inspiration og værktøjer til download, som kan tilpasses til virksomhedens egne behov. F.eks. interviewskemaer til ansættelsessamtaler, gode råd til konflikthåndtering og vurderingsskemaer.

Hvem står bag?
TrænerGuiden blev oprindeligt lanceret i 2006 på baggrund af et samarbejde mellem en række faglige udvalg og Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse (DEL). I 2007 blev Den almennyttige Forening TrænerGuide stiftet. Foreningen har til formål at bidrage til den fortsatte kvalitetsudvikling af praktikoplæringen i erhvervsuddannelserne gennem vedligeholdelse og videreudvikling af web-værktøjet TrænerGuide og guidens samspil med andre værktøjer og aktører. Medlemmer i foreningen er først og fremmest faglige udvalg: Bl.a. deltager Metalindustriens Uddannelsesudvalg, Byggeriets Uddannelser og Transporterhvervets UddannelsesRåd, der tilsammen udgør bestyrelsen. Undervisningsministeriet, Integrationsministeriet og Professionshøjskolen Metropol - Nationalt Center for Erhvervspædagogik NCE er også tilknyttet.

Alle faglige udvalg er velkomne til at tilslutte sig samarbejdet - for mere information vedr. et medlemskab, rettigheder og pligter. Kontakt enten:

Formand Lars Espersen, Metalindustriens Uddannelsesudvalg: les@industriensuddannelser.dk 
Næstformand Torsten Lindum Poulsen, Byggeriets Uddannelser: tlp@bygud.dk
Kasserer Jørgen Jæger, Transporterhvervets UddannelsesRåd: jj@tur.dk

 -TUR


 

facebook twitter