Fuldt hus til årets chaufførkonference

21. maj 2010

Det blev til den hidtil største chaufførkonference, da TUR samlede mere end 200 faglærere på Hotel Faaborg Fjord.

TUR arrangerer årlige konferencer inden for en række forskellige fagområder. F.eks. kran, farligt gods og gaffeltruck. Her inviteres landets faglærere til erfaringsudveksling og der sættes via oplæg fokus på sidste nyt inden for det pågældende brancheområde. Den 10.-11. maj var 200 faglærere fra 30 skoler således samlet til chaufførkonference på Hotel Faaborg Fjord.

Programmet bød på oplæg fra TUR med sidste nyt fra bl.a. vejgodstransport- og personbefordringsområdet og multitest. Derudover var der også afsat taletid til en række eksterne oplægsholdere. Her informerede Jørn-Henrik Carstens fra ITD om ny europæisk lastsikringsstandard for surring af gods med overskriften "Er vi på vej mod ensartede regler i EU? Johnny Bengtson fra Trafikstyrelsen fortalte om sidste nyt vedrørende kvalifikationsuddannelsen, mens Ulla Ming fra Vejdirektoratet orienterede om vintertjeneste. Derudover bidrog Claus Henrik Jensen fra Volvo med et oplæg om ny teknologi i store køretøjer. Der var altså noget for enhver smag, og der har efterfølgende været en overordnet positiv respons på konferencen.

Forum for erfaringsudveksling
En af de 200 deltagende faglærere var Niels Larsen fra EUC Syd, der har 27 års erfaring som underviser. Han har deltaget i flere af TURs chaufførkonferencer for at holde sig ajour. "Her er der mulighed for at stille direkte spørgsmål, og jeg kommer altid hjem med noget, jeg kan bruge. Både en almen indsigt i andre fagområder end mit eget, men også noget der er konkret anvendeligt for mig i mit daglige arbejde," fortæller han. Derudover understreger han, at erfaringsudvekslingen med kollegaer fra hele landet er et meget vigtigt element af konferencerne. Niels Larsen underviser i dag inden for bus, farligt gods og energirigtig kørsel og herunder efteruddannelse.

Frode Møller Nielsen fra AMU Fyn var også en af de mange deltagere, og han har ligeledes været med flere gange. Han ser det som en god mulighed for at få opdateret sin faglige viden. "Det styrker mig helt klart, og konferencerne er altid en positiv oplevelse", fortæller han og slutter af med et godt råd til fremtidige konferencer: "Nogle gange kan der godt tydes en kløft mellem den virkelige verden hos os på skolerne i forhold til de krav, der stilles til os. Derfor er der vigtigt, at formen på konferencerne er åben for dialog på hele linjen. Når kommunikationen går begge veje, får alle mest muligt ud af det."

Materialer fra konferencen kan downloades her.

-TUR

facebook twitter