Ny uddannelse til undervisere inden for AMU og EUD

20. maj 2010

Nyansatte lærere, der underviser inden for arbejdsmarkedsuddannelserne og erhvervsuddannelserne, skal fremover gennemføre en ny diplomuddannelse.

I starten af 2010 kom der som et led i Globaliseringsaftalen fra 2007 nye kompetencekrav til lærere, der underviser inden for AMU og EUD - de skal derfor nu gennemføre en ny uddannelse "Pædagogisk Diplomuddannelse i erhvervspædagogik". Det gælder for EUD-lærere, der er ansat efter den 15. januar 2010 og AMU-lærere, der er ansat efter den 17. januar 2010.

Diplomuddannelsen veksler ikke som den nuværende læreruddannelse "Pædagogikum" mellem praktik og undervisning - det er derimod en teoretisk uddannelse, som tager afsæt i de erfaringer, lærerne har med sig fra praksis. Uddannelsen er tilrettelagt som et deltidsstudium, der varer op til 3 år. Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og er dermed en fordobling af uddannelsestiden i forhold til Pædagogikum.

Den nye uddannelse tilbydes første gang i august 2010. Læs mere om uddannelsen, optagelseskrav, økonomi m.m. på UddannelsesGuiden.dk - klik her.

Download bekendtgørelserne via Retsinfo her:

Bekendtgørelse nr. 45 af 15/01/2010 (arbejdsmarkedsuddannelser)

Bekendtgørelse nr. 22 af 12/01/2010 (erhvervsuddannelser)

-TUR

facebook twitter