Den gode praktikplads

8. marts 2010

Virksomhedspraktikken er altafgørende for kvaliteten af en erhvervsuddannelse. Undervisningsministeriet sætter med en ny forskningsbaseret undersøgelse fokus på den gode praktikplads.

Praktikken udgør mindst halvdelen af uddannelsestiden, og det er her, at eleverne får afprøvet og udviklet evner og kvalifikationer i det virkelige liv. Virksomhedspraktikken er meget vigtig for kvaliteten af en erhvervsuddannelse og spiller en afgørende rolle for, hvorvidt eleven gennemfører uddannelse.

Undervisningsministeriet har netop præsenteret resultaterne af en ny undersøgelse med publikationen: Den gode praktikplads - fuldførelse, fastholdelse og frafald. Denne publikation beskriver, hvad der kendetegner den gode praktikvirksomhed og kommer med forslag til, hvordan alle parter får mest muligt ud af praktikperioden.

De fem vigtige elementer
Undersøgelsen er udført af forskere fra Aarhus Universitet, og man er i hovedtræk nået frem til, at fem forhold har en stor betydning for praktikforløbet. Det drejer sig bl.a. om åben dialog, læring gennem deltagelse og god kemi. F.eks. fortæller en repræsentant for en af virksomhederne: "Vi gør meget ud af at prøve at finde ud af, om kemien passer. Næsten alle andre ting kan man lære eleverne".

Undersøgelsen bygger på interview med elever og oplæringsansvarlige på i alt seks praktiksteder inden for tre uddannelser: landsbrugsmaskinmekaniker, tømrer og tandklinikassistent. Disse praktiksteder er valgt ud, da de alle har en meget høj fuldførelsesprocent for deres elever.

Med udgangspunkt i resultaterne fra forskningsprojektet præsenteres i publikationen en "fuldførelsesstjerne". Hver af fuldførelsesstjernens fem takker drejer sig om et element i praktikoplæringen, der har positiv indvirkning på, at eleverne fastholdes, lærer noget og i det hele taget får en god oplevelse i deres praktiktid.

De fem takker i stjernen er:

  • Gensidig udvælgelse fra elevens og praktikvirksomhedens side
  • Løbende forventningsafstemning mellem mester/svend og eleven inden praktikforløbet
  • Hensigtsmæssige læringssituationer på praktikstedet under praktikforløbet
  • Relationer, samarbejde og faglig støtte til eleven i forbindelse med faglige og personlige problemer i praktikperioden
  • Overførsel og koblingspunkter i elevens bevægelse mellem skoleophold og praktikophold

I publikationen uddybes de fem hovedpunkter, og der opstilles forslag til konkret anvendelse. Publikationen er meget relevant for alle, der er beskæftiget med praktikforhold inden for samtlige erhvervsuddannelser og på tværs af brancher.

Læs mere om undersøgelsen på Undervisningsministeriets hjemmeside - klik her.

-TUR

facebook twitter