Dialogmøde hos AMU Fyn

15. marts 2010

Årets første AMU dialogmøde foregik hos AMU Fyn, hvor transportafdelingen for nyligt har indviet en helt ny og meget flot afdeling på Tietgens Boulevard.

Onsdag den 11. marts afholdte TUR årets første AMU dialogmøde i Odense. Et af dagens hovedpunkter var arbejdet med etableringen af de 13 VEU centre, som blev udeget pr. 1. januar 2010. Der var flere repræsentanter fra de 13 centre til stede, og de bød alle ind med en kort beretning om, hvor langt de er i processen. Centrene har modtaget bevillinger til arbejdet, og etableringen er ved at tage form rundt om i landet.

Et andet interessant punkt på dagens dagsorden var en præsentation af TUP projektet "Så kører det". Projektet omhandler fastholdelse af flygtninge og indvandrere i AMU uddannelse og er udført i et samarbejde mellem Roskilde Universitetscenter og UKT. Formålet har været at afdække forhold, der kan fremme beståelsesprocenten for indvandrere og flygtninge på busuddannelsen. Michael Svendsen Pedersen fra RUC fremlagde projektets konklusioner.

Download dialogmådets dagsorden og Michael Svendsen Pedersens præsentation nedenfor:

Dialogmøde marts 2010 

"Så kører det" ved Michael Svendsen Pedersen

-TUR

facebook twitter