Bonus- og præmieordning forlænges

4. november 2010

Folketinget har netop vedtaget, at bonus- og præmieordningen for virksomheder, der indgår uddannelsesaftaler, fortsætter i 2011. Det kan give virksomhederne op til 70.000 kr. pr. elev.

Loven ændrer pr. 15. november 2010 bl.a. reglerne for præmie og bonus til virksomheder, der ansætter en elev.

For præmieordningen gælder det:

  • Præmieordningen forlænges og udbetales i prøvetiden
  • Præmien udgør stadig 6.000 kroner, for hver 30 dage eleven er i praktik
  • Der kan højest udbetales 18.000 kr. pr. elevansættelse
  • Skoleperioder i løbet af praktikopholdet indgår ikke i opgørelsen af de 30 dage

For bonusordningen gælder det:

  • Bonus er forhøjet med op til i alt 52.000 kr. pr. elev
  • Bonus udbetales i 4 lige store rater á 13.000 kr.
  • Virksomhederne opnår ret til udbetaling af raterne henholdsvis 3, 6, 9 og 21 måneder efter prøvetidens udløb, hvis uddannelsesaftalen stadig er i kraft
  • Virksomhederne skal selv søge om bonus via AER's hjemmeside

Efter de nye regler kan virksomheden således samlet få op til 70.000 kr. for en uddannelsesaftale med en erhvervsuddannelseselev (18.000 kr. i præmie og 52.000 kr. i bonus).

Som noget helt nyt stilles der krav om, at uddannelsesaftalen skal påbegyndes senest tre måneder efter, at aftalen er indgået for at udløse præmie og bonus til virksomheden.  

Overgangsordning vedrørende bonus
Frem til årets udgang vil både den gamle og den nye ordning være gældende. Det giver virksomhederne mulighed for at vælge mellem gamle og den nye bonusordning. Den gamle bonus udgør i alt 32.000 kr., der udbetales i to lige store rater, hvoraf den første rate udbetales 30 dage efter prøvetidens udløb og den sidste rate udbetales 90 dage efter, at den første rate er udbetalt. Den nye bonusordning udgør i alt 52.000 kr. og udbetales som anført ovenfor i 4 rater á 13.000 kr.

For uddannelsesaftaler, der allerede er indgået og hvor prøvetiden ikke er udløbet den 15. november 2010, kan virksomheden vælge at følge enten den nye eller den gamle ordning frem til udgangen af 2010.

Læs mere om den nye ordning på Underviningsministeriets hjemmeside - klik her.

- TUR

 

facebook twitter