Højere bonus til virksomheder skal skaffe flere praktikpladser

18. oktober 2010

Regeringen har fremsat et lovforslag, der medfører en bonus på op til 70.000 kr. til virksomheder, som indgår uddannelsesaftaler. Det skal give 7.400 ekstra praktikpladser i 2011.

For at skaffe flere praktikpladser har regeringen fremsat et nyt lovforslag, der viderefører og forhøjer den nuværende præmie- og bonusordning. Det er et løft på 20.000 kr. i forhold til den nuværende ordning.

De 70.000 kr. opnås via en præmie- og bonusordning, der udbetales på følgende vis:

  • Virksomheder vil for uddannelsesaftaler på erhvervsuddannelserne kunne få 6.000 kr. i præmie for hver måned, eleven har gennemført af prøvetiden. Det samlede præmiebeløb er højst 18.000 kr. pr. elevansættelse.
  • Herudover vil virksomheden kunne få 13.000 kr. i bonus i henholdsvis 3, 6, 9 og 21 måneder efter prøvetidens udløb, hvis uddannelsesaftalen fortsat er i kraft. Det samlede bonusbeløb er højest 52.000 kr.

Det skal bemærkes, at der kan komme ændringer i løbet af lovbehandlingsprocessen inden den endelige vedtagelse af loven. Folketinget 1. behandler lovforslaget den 26. oktober 2010. 2.-3. behandlingen sker den 28. oktober 2010.

-TUR

facebook twitter