Stadig mangel på praktikpladser

8. oktober 2010

Antallet af indgåede uddannelsesaftaler inden for hele EUD området er stigende i forhold til samme periode sidste år. Samtidig er der dog også en stor stigning i antallet af elever, der forgæves søger praktikplads.

Undervisningsministeriet har netop offentliggjort de seneste målinger i udviklingen inden for praktikpladssituationen. Inden for hele EUD området var der i alt 8.016 praktikpladssøgende elever ved udgangen af august i år. Det er en stigning på i alt 2.709 elever eller 51 % i forhold til samme tidspunkt sidste år. Inden for transportområdet er stigningen dog ikke så voldsom. Her er der registreret en stigning i antallet af praktikpladssøgende elever på 7 %.

Ser man nærmere på antallet af indgåede uddannelsesaftaler er udviklingen mere positiv.
Der er nemlig indgået 22.526 uddannelsesaftaler i perioden 1. januar til 31. august 2010. Det er en stigning på 18 procent i forhold til samme periode sidste år.

På transportområdet udgør denne stigning 12 %, da der ultimo august 2010 var registreret i alt 921 indgåede uddannelsesaftaler. På samme tidspunkt sidste år var der indgået 822 aftaler.

Også antallet af elever i skolepraktik er stadigt stigende. I alt var 3.847 elever i skolepraktik ultimo august 2010. Det er en stigning på 1.304 elever eller 51 procent i forhold til samme tidspunkt sidste år. Inden for transportområdet udgør denne stigning 47 %. 

Se hele praktikpladsstatistikken via Undervisningsministeriets hjemmeside - klik her.

Download også TURs praktikpladsstatistik fra perioden jan 2007 til august 2010 - klik her.

-TUR

facebook twitter