ERFA GT-konference 2010

3. september 2010

En vellykket GT-konference er afviklet og blev i august måned afholdt på Hotel Faaborg Fjord. Konferencen talte i år 134 deltagere og oplægsholdere fra både skoler, Arbejdstilsynet og virksomheder.

De to dage som konferencen rakte over, bød på flere gode oplæg. Blandt oplægsholderne var to repræsentanter for Erik Jacobsen A/S, der fortalte om og fremviste forskellige typer af sæder til trucks og et lille apparat til måling af helkropsvibrationer.

Direktør Michael Sahl fra Constructor A/S, holdte oplæg om reolsikkerhed, herunder gældende regler og standarder i forbindelse med lovpligtigt eftersyn, dagligt eftersyn og vedligehold af reoler. Fra Constructor A/S var også konsulent Preben Christoffersen, der demonstrerede et avanceret lagersimuleringssystem, der har til formål, at optimere en virksomheds lager og processer i relation dertil.

Fra BAR Transport, var der på konferencen oplæg af Susanne Linhart, DI, omhandlende risikovurdering og arbejdspladsvurdering. I oplægget gennemgik Susanne Linhart en branchevejledning i typiske former for arbejdsulykker, inden for lagerområdet.

Som repræsentant for Arbejdstilsynet var Morten Vestergaard, som kunne berette om arbejdet med en ny uddannelsesbekendtgørelse, med ændringer og afgrænsninger, i forhold til den nuværende bekendtgørelse om førercertifikater.

Fra AMU Nordjylland, Hans Jørgensen og Randers Tekniske Skole, Christian Johansen, var der på konferencen oplæg om "Trafiklysmodellen", der kan anvendes til vurdering af deltagernes praktiske færdigheder.

Fra TUR Sekretariat præsenterede Sekretariatschef Hans Christiansen nyheder fra Sekretariatet, herunder strategier inden for lageruddannelsen. Blandt oplægsholderne fra TUR Sekretariat, var også Jes-Peter Nielsen, med nyt fra TUR Forlag og Svend Erik Pedersen, der med sit oplæg fortalte om gældende regler i arbejde og håndtering af farligt gods, når ens egentlige beskæftigelse er truckfører.
Uddannelseskonsulent Leif M. Larsen fra TUR, havde nyt om forskellige faglige emner og om udviklingsprojekter inden for gaffeltruckområdet.

Materialer fra årets GT-konference kan downloades her

For bestilling af ny udgivelse af "Gaffeltruck" besøg TUR Forlags hjemmeside.

-TUR

facebook twitter