Nye kurser til lovpligtig efteruddannelse

8. september 2010

Trafikstyrelsen har netop godkendt en række nye kurser til den lovpligtige efteruddannelse for chauffører.

Det drejer sig om følgende kurser:

  • 42845 Grundlæggende flakkøretøjer 2,0 dage
  • 43797 Dagrenovation - sikkerhed 2,0 dage
  • 43967 Erhvervsaffald 2,0 dage
  • 43969 Klinisk risikoaffald 2,0 dage
  • 45110 Håndtering af olie- og kemikalieaffald 3,0 dage
  • 40457 Kørsel med modulvogntog 2,0 dage
  • 42810 Glatførebekæmpelse og snerydning med lastbil 1,0 dage

Disse kurser kan chaufførerne vælge for at opnå de nødvendige 5 dages kursus, hvis de har valgt det 3-dages obligatoriske kursus.

Den samlede liste over kurser, der er godkendt til lovpligtig efteruddannelse, kan findes på Trafikstyrelsens hjemmeside - klik her.

- TUR

 

facebook twitter