Skoler kan indstille dygtige lærlinge til nyt legat

27. september 2010

Fyns Amts Vognmandsforening vil fremover belønne dygtige chaufførlærlinge.

Bestyrelsen i Fyns Amts Vognmandsforening har vedtaget hvert år at uddele to legater
á kr. 5.000. Legaterne skal være med til at motivere de unge lærlinge til at yde en ekstra indsats gennem deres uddannelsesforløb og har samtidig det formål at højne kvaliteten i chaufførerhvervet.

Der er dog visse rammer og kriterier for indstilling og modtagelse af legatet.

For at blive indstillet skal lærlingen være under uddannelse hos en vognmand, som er medlem af en arbejdsgiverforening. Det er skolen, som lærlingen under sit uddannelsesforløb har været tilknyttet, der indstiller til legatet.

I kriterierne lægges der bl.a. vægt på elevens pro-aktive holdning til uddannelsen, faglige dygtighed og positive indstilling til at tage initiativer.

-TUR

facebook twitter