Virksomhedsforlagt undervisning skaffer praktikpladser

13. september 2010

Antallet af elever, som forgæves søger praktikplads og derfor ender i skolepraktik, er steget markant. Hos TEC bruger man virksomhedsforlagt undervisning til at skaffe lærepladser til elever i skolepraktik.

Hver måned offentliggør Undervisningsministeriet en praktikpladsstatistik, der gør det muligt at følge nøje med i, hvor mange praktikpladsaftaler der indgås måned for måned inden for erhvervsuddannelserne. Her kan man bl.a. se, at der frem til ultimo juli er indgået 16 % flere uddannelsesaftaler inden for hele EUD området i forhold til samme periode sidste år. Kaster man et blik på transport- og logistikområdet, er fremgangen dog mere beskeden i form af en stigning på 7 %.

Skolepraktik
Men også antallet af elever, der ender i skolepraktik, er stigende. I ultimo juli 2010 blev der registreret 153 elever i skolepraktik, hvilket udgør en stigning på 82 % i forhold til samme periode sidste år.

Skolepraktikken er et tilbud til unge, der ikke kan finde en rigtig praktikplads. Mens man er i skolepraktik, skal man fortsat søge en praktikplads hos virksomheder, og som en genvej hertil bruger man på Teknisk Erhvervsskole Center (TEC) virksomhedsforlagt undervisning. Det indebærer et 5 ugers praktikforløb i en virksomhed og målet er, at det ender ud med en ordinær uddannelsesaftale. Og det er der lærepladser i, fortæller Flemming Egelund Pedersen, der er uddannelseskonsulent hos TEC. "På den måde får virksomheden sat ansigt på eleven uden at binde sig til noget. Det drejer sig jo kun om 5 uger, og det er til at overskue." Efter det korte praktikforløb tager Flemming Egelund Pedersen en snak med eleven og virksomheden for at vurdere om, der er en læreplads i sigte. "Det kræver en del opsøgende arbejde, men det lønner sig som regel efterfølgende", fortæller han. For ca. 2/3 dels vedkommende ender det nemlig med en ordinær læreplads efter den virksomhedsforlagte undervisning.   

Men til trods for ihærdige praktikpladsopsøgende indsatser - som f.eks. hos TEC - er der stadig mange elever, som står uden praktikplads. På transport- og logistikområdet var der 277 praktikpladssøgende elever registreret pr. 31. juli 2010. Det er en stigning på 18 % i forhold til samme periode sidste år. På hele EUD området var der i slutningen af juli 8.557 praktikpladssøgende elever. Det er en stigning på 2.464 elever eller 40 % i forhold til samme tidspunkt sidste år.   

Se hele praktikpladsstatistikken via Undervisningsministeriets hjemmeside - klik her.

Download også TURs praktikpladsstatistik fra perioden 2007 - ultimo juli 2010 nedenfor:

Praktikpladsstatistik juli 2010 

-TUR

facebook twitter