Nyheder

December 2011

23/12 -
Julehilsen fra TUR
TUR ønsker alle samarbejdspartnere en glædelig jul og et godt nytår med et tilbageblik på året der gik. Transportbranchen har i det sidste år v… Læs mere
22/12 -
Simulatoruddannelser
Nye AMU-mål målrettet brug af simulatorer træder i kraft i det nye år. Den 1. januar træder 4 nye uddannelsesmål i kraft, som alle e… Læs mere
22/12 -
Status på turteori.dk
Ny funktion er tilføjet tureori.dk, der informerer hjemmesidens driftsstatus. TUR Forlag arbejder hen over julen på at optimere turteori.dk ve… Læs mere
21/12 -
Gaffeltruckførercertifikat for unge under 18 år
Spørgsmål og svar om gaffeltruckcertifikat for unge under 18 år Siden 2008 har gaffeltruckførercertifikat B indgået i grundforløbet i erhvervs… Læs mere
20/12 -
AMU-takster for 2012
VEU-godtgørelsen stiger fra 613 kr. til 630 kr. pr. deltager pr. dag i 2012. Priserne for godtgørelse og deltagelse i AMU-kurser er fastsat i … Læs mere
15/12 -
TUR søger erfaren uddannelsessekretær
Transporterhvervets Uddannelser (TUR) søger en uddannelsessekretær med tiltrædelse den 1. marts 2012. Uddannelsessekretæren refererer direkte … Læs mere
14/12 -
Lokalt Uddannelsesudvalg knytter bånd til det lokale erhvervsliv
Et møde med en lokal vognmands- og logistikvirksomhed gav det lokale uddannelsesudvalg på EUC Nord værdifuld indsigt transportbranchens forudsætni… Læs mere
13/12 -
Antallet af uddannelsesaftaler slår rekord
I de seneste tre måneder er der indgået cirka 735 uddannelsesaftaler på transportområdet. Det er en stigning på 30 procent i forhold til samme per… Læs mere
9/12 -
Taxikvalifikationsbevis skal udskrives på skolerne
Fra 1. januar skal alle skoler selv varetage udskrift af kvalifikationsbevis til taxi via Multitest. Multitest, som skolerne benytter til både … Læs mere
8/12 -
Ny uddannelsesbekendtgørelse inden for gaffeltruck og kran
Arbejdstilsynet har udstedt en ny bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. Bekendtgørelsen er en "sammenskrivning" af samtlige områd… Læs mere
7/12 -
Justering i svendeprøver til personbefordring
Flere spørgsmål og ny opgavetype samt nyt pointsystem i svendeprøverne til personbefordring træder i kraft 1. januar. Svendeprøver (Trin 2 prø… Læs mere
6/12 -
Alle TUR programmer skal afinstalleres
TUR Forlags undervisningsprogrammer har skiftet til online platform og skal derfor afinstalleres fra alle servere og computere. Alle TUR progr… Læs mere
5/12 -
Ny svendeprøvevejledning for personbefordring
I forlængelse af svendeprøvekonferencerne som TUR afholdte for EUD censorer og faglærere, er vejledningen til svendeprøver for Personbefordringsud… Læs mere
2/12 -
Revision af taxiuddannelserne
Ny taxibekendtgørelse medfører ændringer i kvalifikationsuddannelsen til taxi. Som konsekvens af den nye Taxi bekendtgørelse, har TUR konsekve… Læs mere
1/12 -
TUR: Stor ros til skolerne for fortsat fokus på kvalitet
På trods af en generel nedgang i uddannelsesaktiviteten på landets transportskoler, vidner skolernes opbakning om TURs faglærerkurser om fortsat f… Læs mere

November 2011

30/11 -
Nye retningslinjer for kørerlærergodkendelse
Nye overordnede retningslinjer for fornyelse af kørelærergodkendelse er trådt i kraft. Rigspolitiet har i samarbejde med repræsentanter for pol… Læs mere
29/11 -
TUR vil gøre en særlig indsats for flere praktikpladser
TUR har iværksat en bred vifte af initiativer i arbejdet med at tilvejebringe flere praktikpladser på transportområdet. Flere er på vej i det komm… Læs mere
25/11 -
Markant nedgang i AMU-aktiviteten
De fleste skoler oplever i år et markant fald i AMU-aktiviteten. Inden for TURs område er aktiviteten faldet med 33 % de første seks måneder af 20… Læs mere
24/11 -
Nye uddannelsesjournaler på Vejgodsuddannelsen
TUR har udarbejdet nye uddannelsesjournaler til lærlinge, der følger Vejgodstransportuddannelsen. De nye uddannelsesjournaler er ændret, så der… Læs mere
23/11 -
Faglærere og censorer mødtes til konference om svendeprøver
TUR har afholdt tre regionale konferencer for censorer og faglærere inden for lager-, vejgods- og personbefordringsuddannelserne. Konferencer … Læs mere
22/11 -
Initiativer for flere praktikpladser
I forbindelse med finanslovsforhandlingerne har alle partierne i Folketinget, med undtagelse af Liberal Alliance, indgået en aftale om at skaffe 1… Læs mere
21/11 -
Prisloftet på 6-ugers selvvalgt uddannelse ophæves
I forbindelse med finanslovsforhandlingerne har regeringen og Enhedslisten indgået en aftale om at afskaffe prisloftet på AMU-kurser for faglærte … Læs mere
18/11 -
Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for AMU
TUR har netop indsendt en arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for 2012 på AMU-området. Samtidig har TUR ansøgt Undervisningsministeriet o… Læs mere
16/11 -
Kulegravning af AMU
Den længe ventede analyse om "Kulegravning af AMU-området" er nu offentliggjort. Undervisningsministeriet er de seneste år gennem en række tils… Læs mere
16/11 -
ERFA konference om meritvejsordningen
TUR afholder meritvejskonference 24. - 25. november "Meritvejen" er fortsat en helt central og afgørende uddannelsesordning inden for transport… Læs mere
15/11 -
Nyt transportspil
Nyt transportspil skal tiltrække unge, styrke uddannelse og forbedre branchens image. Transportsektorens Uddannelsesfond, TSU, har netop bevill… Læs mere
11/11 -
Forlig om ulovlig kopiering af materialer fra TUR Forlag
TUR Forlag har netop indgået forlig i en sag, hvor en skole ulovligt, og i et større omfang, har kopieret undervisningsmaterialer fra TUR Forlag. … Læs mere
11/11 -
Konference for censorer
TUR afholder konference om svendeprøver for censorer og faglærer inden for lager, - vejgodstransport og personbefordringsområdet (bus). TUR har… Læs mere
10/11 -
Transportuddannelserne holder skansen på praktikpladserne
Undervisningsministeriet har netop offentliggjort september måneds praktikpladsstatistik, som viser en overordnet stigning i antallet af praktikpl… Læs mere
9/11 -
Skuffelse over regeringens forslag til finanslov
Både arbejdsgiverorganisationer, 3F og erhvervsskolerne udtaler skuffelse over regeringens forslag til finanslov, der imod alle forventninger fast… Læs mere
8/11 -
TUR gjorde status på årets strategikonference
En lang række af TURs indsatsområder for 2011 og 2012 er allerede nu opfyldt, og andre godt på vej til implementering. Dette blev konklusi… Læs mere
8/11 -
Tre prismodtagere hædres af Mogens Findalen Fonden
Hæderslegatet fra Mogens Findalen Fonden blev den 3. november uddelt for sidste gang. Prismodtagerne, som hver fik tildelt et legat, blev hyldet f… Læs mere
7/11 -
Ingen nye AMU-udbudsgodkendelser
AMU-udbudsrunden for nye private udbydere inden for transportområdet er nu afgjort og meddelelsen er klar: Der udstedes ingen nye godkendelser i d… Læs mere
3/11 -
Nyt system testes til lageruddannelserne
Navision, som har været skolernes foretrukne lagerstyringsprogram, vil fra 1. januar ikke længere blive supporteret af Microsoft, og det overvejes… Læs mere

Oktober 2011

31/10 -
Alle EUD elever skal have et nyudstedt chaufføruddannelsesbevis
Alle elever, der gennemfører en EUD, hvor kørekort C eller D er obligatorisk, vil få udstedt et CUB under deres uddannelse. Som et led i de ny… Læs mere
28/10 -
AMU Dialogmøde 27. oktober 2011
Regeringsgrundlaget blev drøftet på dialogmøde for AMU skoler På årets sidste AMU dialogmøde var regeringsgrundlaget for den kommende uddannels… Læs mere
26/10 -
Vil du opdateres om arbejdsmiljø på transportområdet?
"BAR transport og engros" udgiver et ugentlig nyhedsbrev om arbejdsmiljømæssige forhold på transporterhvervets område.   BAR står for… Læs mere
26/10 -
Seniorkonsulent i TUR fejrer 60 år
Preben Mandrup, seniorkonsulent i TUR, kan se tilbage på mange spændende år med udvikling af uddannelser, når hans 60 års dag markeres ved en rece… Læs mere
24/10 -
Mogens Findalen hæderslegat uddeles for sidste gang
Ved et offentligt arrangement den 3. november uddeler Mogens Findalen Fonden for sidste gang fondens hæderslegat til personer eller organisationer… Læs mere
21/10 -
Læseforskning var hovedtemaet på årets gaffeltruckkonference
TURs årlige gaffeltruckkonference satte fokus på indsatsen i forhold til kursusdeltagere med særlige forudsætninger, herunder ordblinde, læse… Læs mere
19/10 -
Få anerkendt kvalifikationer erhvervet i udlandet
"Til dig, der vil arbejde i Danmark" er en folder fra Arbejdstilsynet, der hjælper danskere og udlændinge på vej til at få godskrevet kvalifikatio… Læs mere
18/10 -
Positive udmeldinger på EUD dialogmøde
På EUD dialogmødet i sidste uge blev der bragt gode nyheder om både bonusordninger og meritafklaringer af lufthavnselever. Hvert år afholder TU… Læs mere
17/10 -
Ny håndbog til Lokale Udannelsesudvalg
TUR har udarbejdet en ny håndbog til medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg. I foråret søsatte TUR "Projekt LUU" med formålet at styrke kommu… Læs mere
14/10 -
VEU-godtgørelse skal søges digitalt fra 1. november
Fra 1. november 2011 bliver det obligatorisk for virksomheder at søge om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til medarbejderes AMU-kurser digita… Læs mere
14/10 -
Nye ansøgningsskemaer til praktikvirksomheder
TUR har udarbejdet fem nye ansøgningsskemaer til virksomheder, der vil søge om godkendelse som praktiksted inden for vejgodsområdet. Hvert ansø… Læs mere
10/10 -
Positive tal for praktikpladserne i august
De nye praktikpladstal, der netop er offentliggjort af Undervisningsministeriet, viser en positiv udvikling i antallet af indgåede uddannelsesafta… Læs mere
4/10 -
Regeringen lover bedre kvalitet, opkvalificering og flere praktikpladser
Bedre kvalitet og uddannelsesgaranti til alle unge er nogle af hovedoverskrifterne i regeringsgrundlaget på uddannelsesområdet.  Den nye … Læs mere

September 2011

28/9 -
Lokale uddannelsesudvalg udvekslede erfaringer på konference
I sidste uge afholdte TUR to regionale konferencer for medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg (LUU), hvor udvalgene blev præsenteret for "P… Læs mere
27/9 -
Nu kan man tilmelde sig TURs faglærerkurser for 2012
TURs nye faglærerkurser for 2012 ligger nu tilgængelige på TURs hjemmeside. TURs faglærerkurser har fået en ny og mere brugervenlig præsentatio… Læs mere
9/9 -
VEU-godtgørelse og tilskud til befordring skal søges digitalt fra 1. november
VEU-godtgørelse og befordringstilskud til medarbejderes AMU-kurser skal fra den 1. november 2011 ansøges om digitalt via Efteruddannelse.dk. Ku… Læs mere
8/9 -
TUR afholder konference for de lokale uddannelsesudvalg
TUR har iværksat et projekt, der skal bidrage til at styrke arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg (LUU), samt forbedre kommunikationen TUR og LUU… Læs mere
7/9 -
Tid til indstilling af nye prismodtagere
Sidste frist for indstilling af legatmodtagere til Mogens Findalen Fonden er fredag den 7. oktober. Mogens Findalen Fonden uddeler hvert år… Læs mere
1/9 -
Ny taxi-bekendtgørelse
Den nye taxi-bekendtgørelse er nu tilgængelig på retsinfo.dk              &nb… Læs mere

August 2011

31/8 -
Stor interesse for ny havnearbejder-uddannelse på AMU Nordjylland
19 erfarne havnearbejdere fra København og Aalborg går nu i lære for at blive faglærte på den ny erhvervsuddannelse som havne- og terminalarbejder… Læs mere
23/8 -
Nyt site skal hjælpe opsagte udenlandske medarbejdere
Når en udenlandsk medarbejder bliver afskediget i Danmark, kan det ofte være svært for virksomheden og den enkelte medarbejder at skabe sig et ove… Læs mere
19/8 -
Lastsikring, surring og stuvning - ny miniguide
TUR Forlags miniguide til Lastsikring er netop udkommet i en ny udgave, der er revideret i henhold til EU-standard EN 12195-1:2010, og som danner … Læs mere
8/8 -
Køretøjets opbygning
Den 15. august udkommer Køretøjets opbygning i en revideret udgave. Bogen kan allerede nu bestilles til levering ved udgivelsen. Køretøjets opb… Læs mere
2/8 -
Anhugning: Ny miniguide fra TUR Forlag
TUR Forlag tilbyder nu et nyt redskab til kranførere af kraner i kategori B, D og E. Miniguiden "Anhugning" er udgivet i et handy lommeformat, … Læs mere
1/8 -
Infomøder: Digital VEU-ansøgning
UNI-C inviterer til en række informationsmøder vedrørende den digitale VEU-ansøgning. Møderne foregår flere steder i landet i perioden fra den 15.… Læs mere

Juli 2011

1/7 -
Langt færre AMU-kursister på 6 ugers selvvalgt uddannelse
Undervisningsministeriet har netop offentliggjort AMU-statistikken for 1. kvartal 2011. Den viser som ventet en voldsom nedgang i antallet af kurs… Læs mere
1/7 -
Nyt på EUD området
Ny indgangsbekendtgørelse for transport og logistik træder i kraft pr. 1. juli 2011. Som det måske er bekendt har vi fået en ny erhvervsuddanne… Læs mere
1/7 -
Nyt kursus på turteori.dk
Endnu et kursus er nu tilgængeligt på turteori.dk: Evaluerende prøver til grundlæggende kvalifikation. Det nye kursus indeholder 8 prøver med hver… Læs mere

Juni 2011

30/6 -
Årets lærling i Horsens
38-årige Anders Bjørnskov Andersen startede for 5 år siden som voksenlærling hos Starck i Horsens. I januar afsluttede han Trin 3 på EUC Lillebælt… Læs mere
27/6 -
Nyt fra TUR Forlag om farligt gods
Der er netop udkommet en ny udgave af Vejtransport af farligt gods - stykgods og tank/tankcontainer. Den er ajourført efter regler i ADR-konventio… Læs mere
24/6 -
Vigtig meddelelse til udbydere af farligt gods uddannelserne (ADR-bevis)
Nye regler om uddannelse af førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods erstatter Beredskabsstyrelsens vejledende uddannelsesplaner fra f… Læs mere
23/6 -
Gratis bogpakker til chauffør- og lagerlærlinge
For at styrke uddannelsen af professionelle lagermedarbejdere og chauffører finansierer Godstransportens Uddannelses- og Udviklingsfond (GUU) og T… Læs mere
22/6 -
Tilbagemelding på TURs indsigelser mod nedlæggelse af uddannelsesmål i henhold til 3-års reglen
6 uddannelsesmål udgår pr. 30. september 2011, da der ikke har været aktivitet på uddannelserne i 3 år. Undervisningsministeriet har i et brev t… Læs mere
20/6 -
Chaufførkonference 2011
Chaufførkonferencen 2011 blev afholdt den 30. - 31. maj på Middelfart Resort og KonferenceCenter. Ved konferencen deltog 118 undervisere, admini… Læs mere
20/6 -
Nye private udbydere kan ansøge om godkendelse til udbud af AMU uddannelse
Undervisningsminister Troels Lund Poulsen har via en pressemeddelelse den 10. juni meddelt, at nye private udbydere kan ansøge om godkendelse til … Læs mere
17/6 -
Nye vægtgrænser pr. 1. juli 2011
Fra den 1. juli 2011 gælder nye og højere vægtgrænser for køretøjer på de danske veje. Ved visse køretøjskombinationer hæves grænserne op mod 25 %… Læs mere
10/6 -
Markant nedgang i antallet af AMU kursister
De voldsomme besparelser, som blev indført på AMU området med Finanslov 2011, kan i høj grad mærkes på landets AMU centre. Det viser bl.a. en rund… Læs mere
7/6 -
Åbent brev fra DI til EUD-transportskoler om betaling for lærlinges studietur
Kære EUD-transportskoler Vi har inden for transportuddannelserne en enestående ordning, hvor de unge lærlinge - og i visse tilfælde også de voksne… Læs mere
6/6 -
Invitation til workshop om øget gennemførelse
Undervisningsministeriet og Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) inviterer medarbejdere fra erhvervsskolerne til et workshopforløb med fokus på fast… Læs mere

Maj 2011

30/5 -
Skoler godkendt til den nye havne- og terminaluddannelse
Undervisningsminister Troels Lund Poulsen har netop godkendt to skoler til at udbyde den nye uddannelse inden for havne- og terminalområdet: AMU N… Læs mere
26/5 -
Digital VEU-ansøgning: Invitation til infomøder for virksomheder
Fra den 1. juli 2011 skal virksomhederne søge om VEU-godtgørelse for de medarbejdere, som får løn under kursusdeltagelse. Fra denne dato kan de en… Læs mere
24/5 -
Øget fokus på de lokale uddannelsesudvalg
Transporterhvervets Uddannelser har gennemført en spørgeskemaundersøgelse af de lokale uddannelsesudvalg. Transporterhvervets Uddannelser har … Læs mere
23/5 -
Find inspiration på emu.dk
Undervisere, ledere og praktikpladsopsøgende medarbejdere på de danske erhvervsuddannelsescentre kan finde masser af hjælp på de særlige sider om … Læs mere
12/5 -
Dyk i antallet af indgåede uddannelsesaftaler inden for transport og logistik
Den seneste praktikpladsstatistik fra Undervisningsministeriet viser en markant nedgang både i antallet af indgåede uddannelsesaftaler og antallet… Læs mere
3/5 -
Ildsjæle søges
TUR og TUR Forlag skal i samarbejde med TSU Fonden udvikle et koncept til et computerspil om transport inden for vejgodsområdet. Vi har derfor … Læs mere
2/5 -
Svendebrev til ufaglærte giver jobmuligheder
Ved fyringsrunder står ufaglærte ofte svagt. Derfor kan det give rigtig god mening at bruge en ledighedsperiode til at opnå faglært status med sve… Læs mere

April 2011

27/4 -
Nye kurser på turteori.dk
To nye kurser er nu tilgængelige på turteori.dk. I løbet af 2011 vil alle TUR Forlags programmer kunne købes som online versioner. Kurserne… Læs mere
13/4 -
Det, der virker
Kvalitetspatruljen er klar med gode praksis-eksempler fra erhvervsskolerne via den digitale vidensbank "Det, der virker". Kvalitetspatrulje… Læs mere
11/4 -
Et vellykket DM for transportlærlinge
Lørdag den 9. april lagde Transport 2011 rammen om en af årets store transportbegivenheder: DM for chauffør- og lagerlærlinge. Me… Læs mere
9/4 -
De dygtigste transportlærlinge 2011
60 af landets dygtigste transportlærlinge har netop dystet om guldet inden for henholdsvis DM for chaufførlærlinge og DM for lagerlærlinge. M… Læs mere
7/4 -
Besøg TURs stand på Transport 2011
I disse dage er der transportmesse i Messecenter Herning. Her står TUR klar til at vejlede om de mange uddannelsesmuligheder inden for transp… Læs mere
4/4 -
Velkommen til TURs nye hjemmeside
I dag går TUR i luften med en ny og bedre hjemmeside. Ud over et nyt layout er vores nye hjemmeside bygget op omkring en helt ny struktur. Her… Læs mere

Marts 2011

25/3 -
EU-efteruddannelse for chauffører
Flere skoler udbyder nu EU-efteruddannelseskurser på tysk og engelsk. Flere skoler har efter AMU dialogmødet taget handsken op og udbyder nu EU… Læs mere
18/3 -
DM for transportlærlinge 2011
Fra den 6.-9. april 2011 er der transportmesse i Messecenter Herning. Traditionen tro afholder TUR DM for transportlærlinge på messens sidse dag l… Læs mere
7/3 -
Endnu en nyhed på turteori.dk
Det er nu også muligt at bestille kurset Elementær brandbekæmpelse, som e-læringsprogram på turteori.dk. Elementær brandbekæmpelse er et e-lærin… Læs mere
2/3 -
Nyt på turteori.dk
Det er nu muligt at bestille TUR Forlags program Køre-/hviletider som e-læringskursus på turteori.dk. Kursets indhold er det samme, som du kende… Læs mere

Februar 2011

28/2 -
Dialogmøde: 2011 bliver et hårdt år for AMU
TUR har netop afholdt årets første AMU dialogmøde. Det var dermed også det første møde efter, at den nye finanslov er trådt i kraft - og det er et… Læs mere
25/2 -
Certifikater til gaffeltruck og kraner skal være gyldige
Kran- og gaffeltruckkurser skal være udstedt efter deltagelse på et AMU-kursus og aflæggelse af prøve. Kursusbeviset skal henvise til, at Arbejdst… Læs mere
16/2 -
Digital signatur til virksomhederne
Pr. 1. juli 2011 skal VEU-godtgørelse søges med digital signatur. Dette skal lette administrationen af AMU samt forenkle processen for virksomhede… Læs mere
14/2 -
Lærlinge under 20 år skal forsikres
Parterne blev ved de seneste overenskomstaftaler enige om, at elever/lærlinge, der ikke er omfattet af en pensionsordning skal omfattes af en fors… Læs mere
11/2 -
Flere praktikpladser i 2010
Undervisningsministeriet har netop opgjort praktikpladsstatistikken for hele 2010, der viser en markant fremgang i antallet af indgåede uddannelse… Læs mere
9/2 -
Særlige bestemmelser for køre-hviletider ved vintertjeneste
Mange er i tvivl om køre-hviletidsregler ved udførsel af vintertjeneste og det er med god grund. Man skal nemlig være opmærksom på reglerne om uge… Læs mere
7/2 -
Skærpede krav til overvågning af stabilitet
Det er nu et helt konkret krav, at der på lastbilmonterede kraner skal være overvågning af støttebenenes position, med kobling til kranens sikkerh… Læs mere
3/2 -
Få hjælp til at bruge det digitale kontrolapparat
TUR Forlags miniguide "Digitalt kontrolapparat" er skrevet til alle chauffører, der bruger digitalt kontrolapparat i det daglige arbejde. Med m… Læs mere

Januar 2011

24/1 -
Nye værktøjer fra Branchearbejdsmiljørådet - BAR
Branchearbejdsmiljørådet for transport og en gros lancerer i starten af 2011 en DVD med værktøjer og materialer, der skal skabe mere opmærksomhed … Læs mere
14/1 -
DI: Lovændring skader fleksibilitet og mulighed for integration
Det bliver dyrt at sende medarbejdere med videregående uddannelse på transportkurser i AMU, og det betyder ifølge DI mindre fleksibilitet på arbej… Læs mere
13/1 -
Inspiration til undervisningen på eudtube.dk
Siden Undervisningsministeriet i samarbejde med Erhvervsskolerne Aars og Tech College Aalborg lancerede initiativet til eudtube.dk, er tiltaget vo… Læs mere
7/1 -
Tilbud fra Undervisningsministeriet
Der sidder nu 34 vejledere klar til at hjælpe de borgere, der henvender sig på eVejledning.dk. Undervisningsministeriet lancerede den 6. januar … Læs mere
5/1 -
Nyt fra TUR Forlag
Ny udgave af "Obligatorisk efteruddannelse for godschauffører". Der vil i starten af januar være mulighed for bestilling og køb af den nye udg… Læs mere
3/1 -
TURs nye formand ser store udfordringer i 2011
Den 1. januar 2011 får TUR ny formand. Den nye formand, Niels Henning H. Jørgensen, forudsiger flere udfordringer for TUR i det kommende år, hvor … Læs mere