Det, der virker

13. april 2011
Kvalitetspatruljen er klar med gode praksis-eksempler fra erhvervsskolerne via den digitale vidensbank "Det, der virker".

Undervisning_pc

Kvalitetspatruljen er oprettet som et led i indsatsen for at styrke erhvervsuddannelsernes omdømme og er en del af "Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012". Patruljen har besøgt 31 af landets 107 erhvervsskoler for at samle eksempler på god praksis - de gode eksempler skal nu spredes til hele landet via den online vidensbank med titlen "Det, der virker. Her kan skoler dele ideer og finde inspiration til at skabe endnu bedre erhvervsuddannelser.

På siden kan man zoome ind på et kort over Danmark og finde alle de ideer, som skolerne har bidraget med. Ideerne er frit tilgængelige for alle - ligeledes kan alle skoler bidrage med forslag og eksempler på god praksis ved at lægge dem ind på siden.

Besøg "Det, der virker".

-TURfacebook twitter