AMU-takster for 2012

20. december 2011

VEU-godtgørelsen stiger fra 613 kr. til 630 kr. pr. deltager pr. dag i 2012.

Priserne for godtgørelse og deltagelse i AMU-kurser er fastsat i finansloven for 2012. VEU-godtgørelsen, som gives til AMU-deltagere for godtgørelse af tab af indtægt eller arbejdsmulighed, stiger fra 613 kr. til 630 kr. pr. deltager pr. dag. Det svarer til 80 procent af højeste dagpengesats.

Deltagerbetaling
Selve deltagerbetalingen for faglærte eller ufaglærte medarbejdere vil lyde på 118 kr. eller 178 kr. pr. dag afhængigt af, hvilken kursustype der er tale om. Afholdes AMU-kurset fleksibelt, f.eks. på en virksomhed eller uden for normal arbejdstid, vil der forsat være mulighed for at opkræve et tillæg på op til kr. 140,- per deltager per dag.

Deltagelse på individuel kompetencevurdering (IKV) vil fortsat være gratis og der vil fortsat være mulighed for at søge tilskud til befordring samt til kost og logi.

Priserne for deltagelse i AMU-kurser er fastsat af finanslov og kan ændres ved ny finanslov. Da finansloven for 2012 endnu ikke er godkendt, kan der ske ændringer til de priser, som er angivet på AMU-kurser, som afholdes i 2012.

Digital tilmelding
Husk at både tilmelding til AMU-kurser samt ansøgning om VEU-godtgørelse for medarbejdernes kursusdeltagelse skal ske via www.efteruddannelse.dk


- TUR


facebook twitter