Gaffeltruckførercertifikat for unge under 18 år

21. december 2011

Spørgsmål og svar om gaffeltruckcertifikat for unge under 18 år

Siden 2008 har gaffeltruckførercertifikat B indgået i grundforløbet i erhvervsuddannelsen for chauffør- og lageruddannelserne, da det har været en del af kompetencemålene for at påbegynde uddannelsernes hovedforløb.

Baggrunden for, at TUR i 2007 besluttede, at gaffeltruckførercertifikat B skulle indgå i grundforløbene, var, at der i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde (bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005) i § 10 er angivet, at unge under 18 år må føre gaffeltruck, hvis det er en nødvendig del af en erhvervskompetencegivende uddannelse.

I denne forbindelse aftalte TUR med Arbejdstilsynet, at eleverne først kunne få udleveret gaffeltruckførercertifikatet efter bestået prøve, når de enten fyldte 18 år, eller indgik en uddannelsesaftale med en praktikvirksomhed.

Efterfølgende har både Arbejdstilsynet og TUR løbende fået en del henvendelser med spørgsmål til dette samt en række specifikke sager til afgørelse. Arbejdstilsynets jurister har vurderet de forskellige problemstillinger, hvilket har medført et par ændringer i den oprindelige aftale mellem Arbejdstilsynet og TUR.

TUR har samlet de oftest stillede spørgsmål om gaffeltruckcertifikat for unge under 18 år:

 

 1. Er EGU (erhvervsgrunduddannelse) at betragte som en erhvervskompetencegivende uddannelse?
  - Ja.

 2. Skal unge under 18 år, der erhverver gaffeltruckførercertifikat som en del af deres erhvervskompetencegivende uddannelse, have udleveret certifikatet, uanset om de har en uddannelsesaftale?
  - Ja, hvis det er en obligatorisk del af uddannelsen (som i TURs uddannelser) eller hvis det fremgår af elevens personlige uddannelsesplan, at der skal erhverves gaffeltruckførercertifikat.

 3. Hvilke erhvervskompetencegivende uddannelser er omfattet af § 10 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde (og § 25 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser) - eller: Inden for hvilke uddannelser må en ung under 18 år erhverve gaffeltruckførercertifikat og arbejde med at føre og betjene gaffeltrucks?
  - I princippet alle erhvervskompetencegivende uddannelser reguleret ved lov, og hvor det enten er en obligatorisk del af pågældende uddannelse, eller fremgår af elevens personlige uddannelsesplan. Generelt vil det gælde alle traditionelle lærlingeuddannelser (EUD og EGU), herunder elever i skolepraktik. Men IKKE for trainee- og praktikantordninger, hvor der ikke er indgået en uddannelsesaftale, samt for elever på produktionsskoler.

 4. Hvis en ung under 18 år erhverver gaffeltruckførercertifikat på et grundforløb, må vedkommende så arbejde med at føre og betjene gaffeltrucks ved arbejde hos alle arbejdsgivere?
  - Nej, kun i den praktikvirksomhed, som har indgået en uddannelsesaftale med pågældende, så længe vedkommende er under 18 år.

 5. Hvilke krav er der til kørekort for unge under 18 år, som erhverver gaffeltruckførercertifikat som en del af uddannelsen?
  - Der er ingen ændringer i kravene til kørekort. For at køre gaffeltruck, hvor færdselsloven gælder, skal føreren minimum have gyldigt kørekort til motorredskab.

 6. Hvor gælder færdselsloven?
  - I princippet gælder færdselsloven for færdsel på vej, som benyttes til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter. "Vej" er i færdselsloven defineret som: Vej, gade, cykelsti, fortov, plads, bro, tunnel, passage, sti eller lignende, hvad enten den er offentlig eller privat.
  Derfor må man som udgangspunkt regne med at færdselsloven gælder overalt - også i en lukket lagerhal i en privat virksomhed - medmindre andet er bestemt (af Politiet).


Læs mere:
AT-vejledning om ikke undervisningspligtige unges arbejde

Restinformation.dk:

BEK nr 1088 af 28/11/2011
BEK nr 239 af 06/04/2005- TUR 

 

facebook twitter