Justering i svendeprøver til personbefordring

7. december 2011

Flere spørgsmål og ny opgavetype samt nyt pointsystem i svendeprøverne til personbefordring træder i kraft 1. januar.

Svendeprøver (Trin 2 prøver) i Personbefordringsuddannelsen, som bestilles i Multitest efter 1. januar 2012, indeholder 5 spørgsmål mere end der indgår p.t. i svendeprøven. Det betyder, at skriftlige svendeprøver bestilt efter 1. januar vil indeholde 40 spørgsmål, ligesom prøvens maksimale længde ændres til 60 minutter.

Skriftlige svendeprøver, der er bestilt i Multitest i indeværende år, vil fortsat blive gennemført efter de nugældende regler - også selvom de først gennemføres i det nye år.

De ekstra spørgsmål vil i særlig grad fokusere på køre- og hviletid samt arbejdstidsdirektivet. Der vil optræde én sammenhængende opgave med 5 spørgsmål, som fx afspejler en chaufførs arbejdsdag, med alt hvad det kan indeholde af køretid, andet arbejde osv. Opgaven er konstrueret således, at deltageren ikke skal arbejde videre med et delresultat i et senere spørgsmål, hvilket sikrer, at ét forkert svar ikke automatisk trækker tråde til flere forkerte svar.

Da den nye opgavetype kan være noget kompleks, og nemt kan komme til at være af forskellig sværhedsgrad, er det endvidere besluttet at indføre point i svendeprøven. Den nuværende prøve vil på den måde komme til at udløse maksimalt 35 point, svarende til ét point pr. spørgsmål. Det nye og mere komplekse spørgsmål vil blive tillagt 5 point, uanset om der indgår 4, 5 eller 6 delspørgsmål, men vægtet således, at den samlede sværhedsgrad kommer til at svare til 5 ordinære Multiple Choice spørgsmål.

Spørgsmål om dette kan rettes til uddannelseskonsulent Preben Mandrup i TUR på pm@tur.dk .


- TUR
facebook twitter