Lokalt Uddannelsesudvalg knytter bånd til det lokale erhvervsliv

14. december 2011

Et møde med en lokal vognmands- og logistikvirksomhed gav det lokale uddannelsesudvalg på EUC Nord værdifuld indsigt transportbranchens forudsætninger for uddannelse.

På et netop afholdt møde i det lokale uddannelsesudvalg på EUC Nord i Frederikshavn, havde udvalget indbudt speditør Jesper Bundgaard Madsen fra virksomheden Vendelbo Spedition - International Transport, til at fortælle om, hvordan de i virksomheden arbejder med kvalitet i transportydelserne, herunder rekruttering, uddannelse og fastholdelse af medarbejdere.

Sekretariatschef i TUR Hans Christiansen, som også var inviteret med til mødet, udtaler:

- Indslaget var virkelig interessant og en øjenåbner for, hvor vigtigt det er, at skolen via det lokale uddannelsesudvalg holder en tæt kontakt til det lokale erhvervsliv. Indslaget gav både udvalget og skolen særdeles værdifuld information om de forventninger, der findes til uddannelse i transportbranchen, samt indsigt i de særlige forhold, som gør sig gældende, når medarbejdere løbende skal opdateres i en hverdag, hvor der er travlt, og hvor chaufførerne kun er hjemme i begrænsede perioder.

Formanden for det lokale uddannelsesudvalg, Preben Vestergaard, konkluderede efterfølgende, at det udbytterige initiativ fremover skal gentages med passende mellemrum. Udvalget besluttede samtidig at gå i gang med en udvikling af indholdet på møderne samt at foretage et serviceeftersyn af udvalgets forretningsorden.

- TUR kan varmt anbefale, at de lokale uddannelsesudvalg, i lighed med udvalget på EUC Nord, tager initiativ til at knytte bånd til det lokale erhvervsliv. I TURs håndbog til de lokale uddannelsesudvalg, kan man finde inspiration til, hvordan man kan gribe arbejdet an og hvordan udvalgene kan tilrettelægge deres opgaver henover året. Den vil vi anbefale alle medlemmer at gøre brug af, afslutter Hans Christiansen.

Læs mere om de lokale uddannelsesudvalg og hent håndbogen her på TURs hjemmeside under >Lokale Uddannelsesudvalg 


- TUR

facebook twitter