Ny svendeprøvevejledning for personbefordring

5. december 2011
I forlængelse af svendeprøvekonferencerne som TUR afholdte for EUD censorer og faglærere, er vejledningen til svendeprøver for Personbefordringsuddannelsen nu revideret og lagt på TURs hjemmeside.

Vejledningen er dateret "Januar 2012", da der på det tidspunkt vil blive implementeret en mindre justering i den skriftlige svendeprøve, som vil blive forlænget til 60 minutter. Samtidig ændres antallet af spørgsmål fra 35 til 40, og udvidelsen vil bestå af en opprioritering af området "køre- og hviletid", ligesom emner fra Arbejdstidsdirektivet vil blive inddraget.

Hvor de skriftlige svendeprøver p.t. udelukkende anvender enkle Multiple Choice spørgsmål, som består af ét spørgsmål med fx fire svarmuligheder, så kommer spørgsmålene i køre- og hviletid til at bestå af fem spørgsmål, som samlet set afspejler fx én arbejdsdag for én turistbuschauffør.

Det skal bemærkes, at denne ændring indgår i begge personbefordringsområdets svendeprøver/specialer, men ikke i trin 1 prøven.

Ud over ændringen i den skriftlige svendeprøve er vejledningen revideret med hensyn til henvisninger til juridiske tekster, som har betydning for gennemførelsen af svendeprøverne. Kommentarer til vejledningen modtager konsulent Preben Mandrup gerne på prm@tur.dk.

TURs svendeprøvevejledninger ligger i skolernes rum; Klik her


- TURfacebook twitter