Ny uddannelsesbekendtgørelse inden for gaffeltruck og kran

8. december 2011

Arbejdstilsynet har udstedt en ny bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Bekendtgørelsen er en "sammenskrivning" af samtlige områder inden for det arbejdsmiljøfaglige felt, hvor Arbejdstilsynet har forskellige krav til uddannelser, prøver, certifikater o. lign. for at beskæftige sig med forskellige typer arbejder.

Der har hidtil været tale om en lang række forskellige bekendtgørelser inden for fx arbejde med kraner og gaffeltrucks, arbejde med elevatorer, stilladser mv. Alle disse bekendtgørelser er nu samlet i en, og som noget nyt har Arbejdstilsynet tillige angivet hvilke kvalifikationer man skal være i besiddelse af ved de forskellige typer arbejde.

I princippet er der således ingen ændringer i forhold til certifikatkravene, uddannelses- og prøvekraven.
Derfor fortsætter TURs nuværende censorvejledninger inden for gaffeltruck og kran uden ændringer.

Find bekendtgørelsen på retsinformation.dk: Klik her


- TUR 

facebook twitter