Revision af taxiuddannelserne

2. december 2011

Ny taxibekendtgørelse medfører ændringer i kvalifikationsuddannelsen til taxi.

Som konsekvens af den nye Taxi bekendtgørelse, har TUR konsekvensrettet de to uddannelsesmål som indeholdt Taxi kvalifikationskurset. De nye mål, som skal anvendes fra 1. januar, er:

  • "46926 Kvalifikation til taxikørsel" som er på 6 dage
  • "46927 Personbefordring med taxi" som er på 25 dage.

Fra 1. januar erstatter de de gældende uddannelsesmål  44779 og 44780.

Kvalifikationsuddannelsen til taxi
Kvalifikationsuddannelsen til taxi er fra Trafikstyrelsens side beskåret i både indhold og omfang. Uddannelsen er med virkning fra 1. januar 2012 reduceret til 6 dage. Uddannelsen afsluttes med en skriftlig test forankret i Trafikstyrelsen, og som gennemføres i Multitest.

Taxikvalifikationsprøven kommer fortsat til at bestå af en række Multiple Choice spørgsmål af "Mangesvar" typen, hvilket betyder, at ét eller flere af svarmulighederne er korrekt svar. Det skal ses i modsætning til "Enkeltsvar" typen, som de fleste kender fra Multitest, hvor testdeltageren skal finde det korrekte svar, eller det mest korrekte svar.

Som noget nyt indgår der fra 1. januar 2 individuelle køretimer i Taxikvalifikationsuddannelsen. Opmærksomheden skal henledes på, at skolerne skal følge Trafikstyrelsens nye vejledning, som forventes offentliggjort i løbet af ganske kort tid.

Personbefordring med taxi
Personbefordring med taxi er som afkortet til 25 dage, som konsekvens af reduktionen i kvalifikationsuddannelsens omfang. I taxameter tilskuddet til uddannelsen indgår fortsat tillægstakst for brug af køreteknisk anlæg, hvilket naturligvis betyder, at deltagerne skal gennemføre et køreteknisk kursus på et godkendt køreteknisk anlæg.

Uddannelsen er fremover på 25 dage, hvilket, inden for 6 ugers selvvalgsreglen, åbner mulighed for at kvalificere de nye taxichauffører med 5 dages supplerende uddannelse fx i form af kundeservice og konflikthåndtering.

Faglæreruddannelse
I forbindelse med ændringerne i taxikvalifikationsuddannelsen afholder TUR faglærerkursus d. 4. januar 2012 på Hotel Faaborg Fjord. Læs mere > Klik her

Vejledning omkring taxiuddannelserne
Spørgsmål omkring de to nye uddannelsesmål kan rettes til konsulent Preben Mandrup på pm@tur.dk.
Spørgsmål omkring selve taxikvalifikationsuddannelsen kan rettes til Trafikstyrelsen, Johnny Bengtson på jbg@fstyr.dk.


- TURfacebook twitter