Simulatoruddannelser

22. december 2011

Nye AMU-mål målrettet brug af simulatorer træder i kraft i det nye år.

Den 1. januar træder 4 nye uddannelsesmål i kraft, som alle er målrettet undervisning, hvori der indgår forskellige typer af kørselssimulatorer. Det er TURs opfattelse, at kørselssimulatorer kan udgøre et glimrende pædagogisk værktøj i indlæringen af færdigheder inden for usædvanlige og farlige kørselssituationer, ved defensiv kørsel og manøvrering, samt ved indøvning af kompetencer i energirigtig kørsel.

Som noget nyt, er den konkrete simulatortype defineret i forhold til de enkelte uddannelser, hvilket blandt andet også afspejles i den takst, som de respektive uddannelser er indplaceret i. Der skelnes således mellem de meget bekostelige high fidelity simulatorer og de billigere low fidelity simulatorer.

De flg. uddannelsesmål er målrettet uddannelse med anvendelse af high fidelity simulatorer (alle målene har FKB "vejgodstransport" som moder FKB):

Titel: Energirigtig kørsel, med high fidelity simulator
Varighed: 1,0 dage.

Titel: Defensiv kørsel og manøvrering, med high fidelity simulator
Varighed: 1,0 dage.

Titel: Brancherettet kørsel, med high fidelity simulator
Varighed: 1,0 dage.

High fidelity simulator defineres som en kørselssimulator, der består af en elevstation med fuld dimensionalt førerkabine/hus og tilhørende kørselsaggregater, real-time integreret bevægelsessystem og flere grafiske skærme i høj opløsning (180 grader), som gengiver simuleringssituationerne fra frontrude, sideruder og spejle, samt en instruktørstation, som består af en betjeningsterminal, kommunikationssystem og et overvågnings- og kontrolsystem.

Det flg. uddannelsesmål er helt nyt og er målrettet anvendelse af low fidelity simulatorer og kørsel i køretøjer under 3500 kg (dette mål har FKB "personbefordring med taxi" som moder FKB):

Titel: Energirigtig kørsel i personbefordring, med low fidelity simulator
Varighed: 1,0 dage.

Low fidelity simulator defineres som multi-media desktop PC med rat, gas- og bremsepedaler, i et realtids lukket kredsløbssystem, inklusiv et smalt synsfelt og andre egenskaber i form af begrænset køretøjsudvalg, scenarier samt et scoringssystem.


- TUR
facebook twitter