Taxikvalifikationsbevis skal udskrives på skolerne

9. december 2011
Fra 1. januar skal alle skoler selv varetage udskrift af kvalifikationsbevis til taxi via Multitest.

Multitest, som skolerne benytter til både evaluerende tests og afsluttende certifikattests, har nu kørt stabilt i en årrække, og er løbende blevet udviklet til at kunne varetage stadig flere funktioner. Multitest systemet omfatter nu administration af evaluerende prøver, certifikattests, samt udskrift og registrering af certifikater.

I denne sammenhæng har Trafikstyrelsen nu besluttet, at skolerne pr. 1. januar 2012 skal udskrive Taxikvalifikationsbeviser direkte fra Multitest. Sekretariatet opfordrer skolerne til at kontakte supporten, hvis der skulle opstå tvivl om hvordan certifikatudskrivningen fungerer, så der sikres en fortsat effektiv og sikker test og efterfølgende registrering af certifikatgivende tests.

Kontakt til supportteamet hos TUR kan nås ved telefonisk kontakt til TUR på 35 87 87 00. Supporten i Trafikstyrelsen hedder Rashda Aslam og kan kontaktes på telefon 41 78 02 87 eller på RAA@trafikstyrelsen.dk

Spørgsmål eller kommentarer om generelle problematikker ved anvendelse af Multitest kan rettes til uddannelseskonsulent Preben Mandrup på 35 87 87 12 eller på prm@tur.dk

Spørgsmål eller kommentarer til det faglige indhold i de enkelte prøver bedes rettet til de respektive konsulenter i TUR eller i Trafikstyrelsen.


- TUR



facebook twitter